Kartor över och kommunikationer i Skärgårdshavet

Skärgårdens nationalpark ligger i den södra delen av Skärgårdshavet. Nationalparken kan nås endast sjöledes.

Kommunikationer

Med förbindelsebåt eller färja

Det finns avgiftsfri förbindelsebåtstrafik till de bebodda öarna och holmarna i Skärgårdshavet, och nationalparken har områden på en del av dessa. Områden som hör till nationalparken finns bland annat på Högsåra, Holma, Jurmo, Utö, Björkö och Berghamn. Förbindelsebåtarna stannar också vid andra öar och holmar. Notera att vissa turer måste bokas på förhand.

Obs. Det finns bussförbindelser både från Åbo och från Helsingfors till förbindelsebåtarnas avgångsplatser. Man kan ta reda på förbindelser via Matkahuoltos tidtabellssök (matkahuolto.fi).

Med båt eller paddlande

Man når utflyktsmålen i Skärgårdshavets nationalpark bäst med båt eller paddlande. Koordinaterna för besöksmålen i nationalparken finns på sidan Service

 • Det finns farleder från Åland, från Åbotrakten och från Hangö. Gästhamnar och båtramper i Skärgårdshavets finns i boken Käyntisatamat - Besökshamnar (satamaopas.fi) som publiceras årligen
 • Samarbetsföretagarna ordnar taxibåtskjutsar och kryssningar till nationalparksområdet. Det är även möjligt att hyra motor- eller segelbåt.
 • Paddlare måste ha grundlig erfarenhet av havspaddling. Skärgårdshavets samarbetsföretagare hyr ut paddlingsutrustning och ordnar paddlingskurser och -utfärder även för nybörjare

Med bil eller på cykel

Till några av områdena i nationalparken kommer man med bil eller cykel längs vägar. 

 • Det finns till exempel vägförbindelse till Högsåra så man kan göra en utflykt, om man utnyttjar färjförbindelsen. Vi rekommenderar att du lämnar bilen vid färjfästet i Svartnäs. Vägarna på ön är smala och det finns begränsat med parkeringsplatser.
 • Med bil kommer du också till förbindelsebåtarnas avgångshamnar.

Lämpliga startpunkter

 • Förbindelsebåts hamnar:
  • Kasnäs, Kimitoön
  • Pärnäs (Pärnäinen), Pargas
  • Kirjais (Kirjainen), Pargas
 • Lämpliga startplatser för paddlare är exempelvis
  • ​Kasnäs, Kimitoön
  • Korpoström, Pargas
 • Naturstigarnas startplatser

Kartor

 

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartorna kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Sjökortserien D, 1:50 000. Man kan köpa sjökort i gästhamnarna, i båtaffärer, på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kustkort 22–25 och 27–28, 1:50 000. Korten, eller kartorna, kan köpas bland annat på Karttakeskus.
 • Terrängkartor K324, K323, L313, L331, K342 och K341, 1:50 000. Kartorna kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.  
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Hitis Tulliniemi Pargas port, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Utö Vänö Gullkrona, 1:60 000, Karttakeskus 2018. Kartor kan köpas från Karttakeskus.
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Houtskär Iniö Kumlinge, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Karttakeskus.

Försäljningsställen för kartor