Forspaddling

Forspaddlingen är en fartfylldare och mer teknisk underart av paddling, som man kan utöva i våra rena, strömmande vatten. Många av de finaste forspaddlingsplatserna är belägna i våra vackra skyddsområden. Forspaddling är en verklig naturmotion, som man idkar med hjälp av naturkrafterna och på deras villkor.

Det finns olika slag av forspaddling: grenar som man också tävlar i är kanotslalom, störtlopp och freestyle. Största delen av forspaddlarna idkar ändå någon slags mellanformer, exempelvis en blandning av utförspaddling och freestyle. Ett sådant allmänt forspaddlande, ett lekande i forsen, kan kallas fripaddling.

Forspaddling som hobby

För att börja forspaddla behöver man tidigare erfarenhet av paddling. Man kommer bäst i gång genom att delta i en forspaddlingskurs anordnad av en kanotklubb eller ett företag som erbjuder paddlartjänster. Forspaddling är en ypperlig träning i att behärska kajaken – forspaddlingstekniken ger dig utmärkta redskap också för annan paddling, till exempel för blåsiga havspaddlingar i Skärgårdshavets nationalpark.

Redan med grundläggande kunskaper i forspaddling ökar du ditt urval av utflyktsmål enormt. Ivalo älv, med sin rika guldgrävarhistoria, som rinner i Hammastunturis ödemarksområde är ett ypperligt paddlingsmål för en paddlare som behärskar grundläggande forspaddling.

För erfarna forspaddlare finns det platser både för utförspaddling och för freestyle. Vid Neitikoski i Ruunaas strövområde finns en av de populäraste platserna för freestylepaddling.

Säkerhet i forspaddling

Det strömmande vattnet är "en god dräng, men en dålig husbonde" för forspaddlaren. I forsen, som i en lekmans ögon ser rasande ut, finns det i vanligen också lugna ställen som en skicklig paddlare ser med ett ögonkast. Den som paddlar i en fors måste kunna läsa vattnets strömning och till exempel utnyttja bakströmmarna som bildas bakom stenar.

Varje paddlare måste vara medveten om den oerhörda kraften i strömmande vatten. Säkerheten är på första plats i en fors. Utrustningen ska vara ändamålsenlig, hel och anpassad till omständigheterna och paddlaren ska ha tillräckliga färdigheter. Med en riktig utrustning kan man inleda paddlingssäsongen så snart isen gått och fortsätta så länge som vattnet vid stränderna hålls i flytande form. Utöver den vanliga utrustningen ska en paddlare alltid använda hjälm i forsarna. Liksom vid annan paddling är det också bäst och tryggast att i en fors paddla med en kamrat eller i grupp.

De bästa paddlingsplatserna i forsar, åar och älvar.