Samarbete med föreningar

Organisationer, föreningar och företag är ovärderliga samarbetspartner för Forststyrelsens Naturtjänster vid skötseln av skyddsområden. Olika partner kan stödja skötseln av nationalparkerna och skyddsområdena, rekreationstjänsterna eller kommunikationen på många sätt. Våra partner ordnar till exempel evenemang och talkon, sköter fadderobjekt och verkar för främjandet av naturskyddet och rekreationsanvändningen. För alla dem som är intresserade av nationalparker och naturskydd finns olika sätt att verka runt om i Finland och vi tar även emot nya idéer och förslag om samarbete.

Nationellt samarbetar vi med nästan 40 olika organisationer, och Forststyrelsens Naturtjänster har drygt 100 lokala föreningspartner.

Våra största nationella samarbetspartner är: