Årets frivilliga miljöarbetare

Årets frivilliga miljöarbetare är en aktör som genom sin insats har förbättrat naturens tillstånd i Finland och gjort frivilligarbete utifrån sin kärlek för den finska naturen, en art, ett utflyktsmål eller kanske ett kulturarvsobjekt. Frivilligarbetet i fråga har gjorts i samma eller föregående år.

Tiina Tikkanen valdes till årets frivilliga arbetare 2019. Hon har under sin fritid föredömligt deltagit i skyddandet av den finska naturen genom borttagande av främmande skadliga arter, samt genom frivilligt arbete inom Forststyrelsen, samt inom flera andra organisationer. Hon har också aktivt gett respons angående naturskyddsärenden. Den glädje, energi och iver som Tiina utstrålar smittar också lätt av sig på andra som verkar inom naturskyddet. 

En vandrare och får  bland gräset på en somrig äng.

Forststyrelsens Naturtjänster utser Årets frivilliga miljöarbetare under udda år.

Till Årets frivilliga miljöarbetare har tidigare år utsetts

  • Maaselän Latu ry (2017)
  • Virtavesien hoitohdistys (2015)
  • Marko Kettunen för arbete med stora rovdjur (2014)
  • Jarmo Ahtinen för arbete med kungsörnar (2013)
  • Pentti Järvisalo och WWF-talkolägren (2012)
  • Tauno Ulvinen samt Esteri och Martti Ohenoja (2011).
     

#vapaaehtoistenpäivä