Lärare erbjuds hjälp med att organisera utflykter i naturen

Många aktörer erbjuder lärarna hjälp att ordna naturexkursioner. Se hur verksamheten är ordnad i ditt eget område! Information och råd vid ordnandet av naturexkursioner kan också fås från naturum.

 • Vildmarksfaddrarna (eraluvat.fi, på finska) som utbildats av Forststyrelsen är guider i den finländska vildmarkskulturen.
  • Frivilliga vildmarksfaddrar besöker skolor för att berätta om kulturhistorien bakom det finländska vildmarkslivet och om modern jakt utifrån sina egna erfarenheter.
  • I studiematerialet betonas aktivitet och man strävar efter att alltid kunna hålla lektionerna utomhus. I de mångsidiga temana ingår följande områden: viltvård, artidentifiering, viltekologi, fiske, introduktion i livsmiljöer eller habitat, jaktens betydelse för individen och samhället, att röra sig i naturen och allemansrätten.
 • Fiskefaddrarna (vapaa-ajankalastaja.fi, på finska) i Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation berättar fiskehistorier och lär ut konsten att fiska.
  • Fiskefaddrarna besöker skolor samt barn- och ungdomsevenemang ordnade av olika aktörer. Dessutom ordnar de själva olika slags fiskejippon. Det finns aktiva fiskefaddrar överallt i Finland. Om du vill att en fiskefadder besöker din skola eller något annat barnevenemang så ta kontakt med kontaktpersonen för fiskefaddrarna i ditt eget område.
 • BirdLife Finland erbjuder utflykts- eller exkursionsfaddrar (birdlife.fi, på finska) som guider på fågelexkursioner.
  • Exkursionsfaddrarna är frivilliga exkursionsledare registrerade i BirdLife Finland, som verkar lokalt i BirdLifes medlemsföreningar. Största delen av fågelexkursionerna är öppna för alla, men exkursionsfaddrarna kan också ordna exkursioner för grupper, exempelvis för skolklasser. Man kan ta kontakt med exkursionsfaddrarna direkt eller via en förening. Det är bäst att i första hand kontakta den eventuella kontaktpersonen i föreningen.

En grupp barn lyssnar på guiden i skogen.

Under över alla under -videoserie

Under över alla under är en videoserie om naturens mångfald för barn gjord av Föreningen för miljöfostran FEE Suomi. 

En tecknad bild med en videotitel och växter och djur.