Laxparasiten Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris är en allmän hudparasit hos laxar i hela Finland med undantag för Norra Lappland. Parasiten är ca 0.5 mm lång, så den kan inte upptäckas med blotta ögat. Parasiten griper tag i de unga laxarnas hud och fenor med sina vassa hullingar. Då den äter hud lämnar parasiten efter sig små sår som utsätter den unga laxen för sjukdomar.

Laxparasiten Gyrodactylus salaris sett genom ett mikroskop.I Finland går parasitens utbredningsgräns vid Maaselkäs vattendelare. Parasiten gör ingen skada åt de unga laxar i älvarna söder om Maaselkä som mynnar ut i Östersjön och inte heller andra laxfiskar. Atlantens havslaxbestånd har inte anpassat sig till att leva med parasiten, så om parasiten kommer till våra laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet kan den helt förinta Atlantens havslaxbestånd på några år. Parasiten får endast Atlantens havslax att insjukna, men även andra fiskar kan vara symptomfria bärare av den. I Norge har parasiten fått Atlantens havslaxbestånd att kollapsa i 40 älvar där fiskarna stiger. I gynnsamma förhållanden förökas parasiten ytterst fort: en individ kan på en månad producera t.o.m. 5 miljoner nya individer. Laxparasiten kan även förökas på regnbågens, rödingens, harrens och öringens hud.

Laxparasiten (Gyrodactylus salaris)har inte ännu förökat sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet.

Släpp aldrig ut fiskrensningsvatten eller -avfall i något annat vattensystem. Gräv ned rensningsavfallet i marken, så att inte fåglar kan sprida parasiten.

Se till att inte båtens slagvatten eller motorns kylarvatten i samband med förflyttning hamnar i något annat vattensystem. Släpp inte heller ut din husvagns hushållsvatten i vattensystemen, utan låt det rinna ned i marken tillräckligt långt från stranden.

Det är förbjudet att använda levande eller döda fiskar som bete på hela Näätämöjokis vattensystems område samt då man fiskar med Forststyrelsens tillstånd på Enare, Enontekis och Utsjoki kommuners områden. I fortsättningen förbjuds användningen av betesfiskar i alla vatten som mynnar ut i Norra Ishavet.

Det är absolut förbjudet att förflytta levande fiskar från övriga Finland till Tanaälvs, Näätämöjokis, Paatsjokis och Luttojokis vattensystems områden. Det är också förbjudet att flytta levande fiskar från Paatsjokis, Luttojokis och Juutuanjokis områden till Tenojokis och Näätämöjokiis vattensystems områden.

Observera att för att fiska på den norska sidna krävs ett desinfekteringsintyg för fiskeredskapen.

Tilläggsinformation om laxparasiten

Det är skäl för fiskare att vidtaga försiktighetsåtgärder då han

 
  • befinner sig norr om Maaselkä vattendelare (på linjen Pokka-Tankavaara-Saariselkä).
  • åker till Norge eller återvänder därifrån.
  • åker till Finlands närområden i Ryssland eller återvänder därifrån.
  • Förflyttar sig från ett vattensystems område till ett annat på de ovannämnda älvarnas område som mynnar ut i Norra Ishavet. Lappland kan indelas norr om Maaselkä i fyra stora (Teno, Näätämöjoki, Paatsjoki och Tuulamojokis vattendragsområde) och två mindre vattendragsområden (Uutuanjoki och Koutajoki vattendrag).

Genom att följa följande instruktioner förhindras parasitens spridning

Alla fiskeredskap och all utrustning (båt, kanot, stövlar, spö, rulle, bete, håvar osv.) bör desinfekteras innan man förflyttar sig till ett annat vattensystem genom att

  • torkas ett dygn i +20º C värme, längre i vått och fuktigt eller en timme i +60º C bastu
  • eller frysa ned ett dygn i -18º C i frysbox
  • eller desinfektera på en desinfekteringsstation (t.ex. i Enare fiskehamn, Enares Neste servicestation, Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi, Tanaälvs forskningsstation i Utsjoki).

Då man förflyttar sig till norska sidan behöver man ett desinfekteringsintyg, som kan erhållas Neste i Enare och Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi.