Dykning

Dykning och snorkling erbjuder en forskningsresandes perspektiv på naturen. Få människor har möjlighet att se skatterna i undervattensvärlden och lyssna till en nästan ljudlös värld, där man bara hör den egna andningen.  När du dyker får du en chans att undersöka det okända.

En dykare poserar bredvid skylten som är fäst vid bottnen.

Finland är ett land med tusentals sjöar och tiotusentals öar, holmar och skär. Här finns såväl klara grundvattensjöar som bruna humushaltiga sjöar, strömmande vatten och naturligtvis Östersjön. När du glider ned i det svala vattnet från en slät strandklippa möts du ofta genast av en äng av blåstång. Mellan tångruskorna kilar små märlkräftor, fiskyngel och tånggråsuggor. Det kan hända att en ilsken, fem centimeter lång spigghane anfaller din dykarmask för att försvara sitt bo.

Det är krävande, men också givande, att fotografera under vattnet och på Östersjöns botten ligger det hundratals vrak. Undervattensfiske utan tryckluftsanordningar är en krävande gren, där fiskaren får vistas i bytets livsmiljö. Vid undervattensfiske använder man harpun som vapen. Grenen kräver en statlig fiskevårdsavgift och länsvist handredskapstillstånd.

Annat att göra under sommaren

Hälsa från naturen

  • Strövtåg i naturen ökar observationsförmågan och förbättrar koncentrationen.
  • Kontakten med undervattensvärlden erbjuder en meditativ upplevelse av att leva i stunden.
  • En dykare rör sig i ett viktlöst tillstånd, som när man flyger. Tack vare viktlösheten kan också de vars förmåga att röra sig i naturen är begränsad få njuta av naturen och rörelsen. Dykningen kan på det här viset erbjuda en kontakt med naturen, om man bara är noggrann med säkerheten.