Friåkning

Friåkning är utförsåkning eller snowboardåkning i obehandlad naturlig terräng. Man åker ofta helt för egen kraft och längre bort från skidcentren. I grenen njuter man av hela upplevelsen, av turen inklusive stigning och nedförsåkning. Man lär sig också att uppskatta de stunder då det är bättre att vänta med att åka till nästa gång. Man kan också säga att förmågan att läsa av och respektera naturen är en del av friåkning.

Friåkning har alltid sina risker, men genom att utbilda sig, göra rätt val och välja rätt redskap kan man minska dem rejält. Innan man åker på egna friåkningsturer bör man utöka sina kunskaper genom att delta i kurser i vildmarksförstahjälpen, kurser i snösäkerhet och guidade turer.

En friåkare stiger uppför en fjällsluttning.
 

Ansvar är en del av grenen. De bästa utförsåkningsställena i Finland finns till största delen i norra Finland – ofta i naturskyddsområden, vildmarker och nationalparker. Till skillnad från många andra som vistas i naturen vistas utförsåkare utanför de märkta färdrutterna när naturen är täckt med snö.

Sätt dig in i områdets regler, då det kan finnas olika begränsningszoner i områdena där det kan vara helt förbjudet att vistas. Med hjälp av begränsningszoner försöker man minimera människans påverkan på naturen. Utförsåkare bör också alltid följa etiketten i friluftslivet. Man får lätt plats med en liten plastpåse i ryggsäcken som man kan lägga eventuellt skräp i. 

Det gäller också att tänka på sitt ansvar i sociala medier. Bilder i sociala medier kan locka speciellt nya utövare som håller på att lära sig grenen. En del av fascinationen med grenen är att hitta just de ställen som passar en själv och som är säkra och ansvarsfulla. Kontrollera att dina bilder eller GPS-spår inte bryter mot områdets regler när du publicerar dem.

Utrustning

Hur och med vilka redskap kan man utöva utförsåkning? Det finns många olika redskap. I terrängen tar man sig fram på skidor som har bindningar som är lämpliga för skinning, alltså att ta sig uppför berget, och för skidåkning. I dessa bindningar kan man lämna häldelen öppen för att ta sig framåt. Utförsåkaren behöver dessutom lämpliga pjäxor till bindningarna och stighudar, eller skins. Hudarna limmas under skidan under stigningen.

Splitboard är en snowboard som delas till två skidor under stigningen och har tagits fram för just den här grenen. Stighudar används även på den. Snowboardåkaren kan också gå med snöskor och fästa brädan i ryggsäcken under stigningen. 

I takt med att grenen blivit mer populär har också utbudet av hyresutrustning ökat speciellt i norra Finland. Generellt sett är utförsåkarens viktigaste utrustning dock lavinräddningsutrustningen, som man alltid ska ha med sig. Lavinräddningsutrustningen består av en lavinsändare, snösond och spade.

Annan säkerhetsutrustning utöver lavinräddningsutrustning och hjälm är första hjälpen-utrustning, bivacksäck eller ett annat liknande skydd som tål vind och som fungerar till exempel som nödlogi, en varm rastjacka och en eventuell lavinryggsäck. Ha också alltid med dig en fulladdad mobil i en varm ficka och vid behov också en GPS-enhet där du ser var du befinner dig någonstans.

Utrustningslista för friåkare

 • Lavinsändare, snösond och spade
 • Första hjälpen-väska och eventuell bivacksäck
 • Hjälm och skidglasögon
 • Ryggsäck – Gärna med olika sektioner som underlättar packning och användning av redskap
 • Fulladdad mobil på ett varmt ställe och reservström
 • Karta och kompass samt eventuell GPS-enhet
 • Skidor/splitboard och stighudar eller snowboard och snöskor
 • Stavar med stora trugor, för snowboardåkaren teleskopstavar som får plats i ryggsäcken
 • Mössa och handskar
 • Kläder efter väder – var beredd även på oväntade väderomslag. På fjällen och berget kan vädret slå om snabbt.
 • Varma rastkläder och reservkläder
 • Dricka och proviant
 • Soppåse
 • Verktyg och kraftig tejp och buntband för att reparera redskap
 • Fulladdad pannlampa

Säkerhet

Säkerheten börjar redan vid planeringen. Den viktigaste riskhanteringsmetoden är att identifiera lavinterräng och undvika den. Det är också mycket viktigt att beakta andra skaderisker och brott på redskapen. Vid lite snö är det stor risk att träffa en sten eller träd. Snön kan också dölja ett farligt hinder som man inte kan se. Ett fall mot en sten eller ett träd kan orsaka allvarlig fara. Ensam åker du med stor risk – det är alltid säkrare att åka med en kamrat.

Friåkare åker ofta också så långt bort att det kan vara omöjligt att få hjälp till platsen. I sådana lägen är det viktigt att se till att första hjälpen-kunskaperna är à jour. Risken för hypotermi är stor speciellt om man skadar sig. Det är viktigt att förbereda sig på att kunna hålla sin kamrat och sig själv varm.

Laviner kan uppstå naturligt eller utlösas av människor. I takt med att friåkningen ökar, ökar även mängden laviner som orsakas av människor. Tänk på att ett lavinområde dels är det område där lavinen startar, men också områdena under den, alltså området där lavinen rör sig och området där snömassorna samlar sig. Lär dig också känna igen eventuella terrängfällor, som på fjällen är till exempel botten på en ravin. En lavin kan också utlösas på avstånd. Det är när en människa påverkar en snöklump till exempel över eller intill ett brant lavinområde, vilket innebär att de som vistas i lavinområdet riskerar att hamna i lavinen. Utförsåkaren måste dock alltid tänka på säkerheten både för sin egen grupp och för andra. I Finland tar lavinprognoser fram av Meteorologiska institutet och lokalt också i Pyhä och Ylläs.

En friåkare åker nedför en brant fjällsluttning i soligt vinterväder.
 

Före friåkningsturen:

 • Delta först i kurser och på guidade turer
 • Hitta ett lämpligt gäng att friåka med
 • Planera och förbered dig tillsammans med en kamrat
 • Lär dig första hjälpen och ha alltid med dig första hjälpen-utrustning
 • Lär dig snösäkerhet
 • Lär dig identifiera lavinterräng
 • Ha alltid med dig lavinräddningsutrustning och lär dig använda den
 • Beakta det tidigare och rådande vädret och den kommande väderprognosen
 • Lär dig hur vädret påverkar förhållandena
 • Kontrollera lavinprognosen
 • Fråga skidskolorna om de lokala förhållandena
 • Bekanta dig med området på en karta och beakta eventuella lavinområden
 • Beakta dålig sikt eller eventuellt kommande mörker
 • Beakta möjligheten att redskap går sönder och förbered dig för det
 • Packa utrustningen noggrant och fundera på vad du behöver

På utförsåkningsturen:

 • Gör det till en rutin att ha på lavinsändaren – kontrollera alltid sändaren när du ger dig ut i terrängen.
 • Kontrollera vädret och omgivningen
 • Gör ändringar i planen vid behov
 • Observera andra som vistas i området
 • Lämna djur i fred och lämna platsen om du stöter på djur
 • Ta med dig allt skräp

Mer information: