Frivilligverksamhet

Nationalparker och andra skyddsområden erbjuder fantastiska möjligheter till frivilligverksamhet runt om i Finland. På evenemang och talkon kan du utföra konkreta handlingar till fördel för skyddsområdena eller kulturarvet och samtidigt till glädje för dig själv. Den finländska naturen behöver och återgäldar frivilliga!

Som frivillig expert kan du hjälpa till vid uppföljningar och inventeringar av arter eller till exempel vid planeringen av rutter. Fåraherde, piga eller dräng – även dessa är lämpliga arbeten för frivilliga!

Olika föreningar och företag är en ovärderlig hjälp vid ordnandet av frivilligverksamhet, evenemang och talkon. Allt fler organisationer är dessutom med och skyddar den finländska naturen genom att bli faddrar. Välkommen med som frivillig eller partner!

Talkoarbetare bygger en bro. I bakgrunden finns ett somrigt skogslandskap.

Nyheter