Aktiviteter

Att röra sig i naturen är en av de bästa sätten att koppla av och rekreera sig. Man kan röra sig på många sätt och samtidigt kan man njuta av vyerna, naturens ljud och dofter eller iakttaga djur, växter och naturens övriga under.

Utan speciella kunskaper och speciell utrustning kan man vandra längs markerade, korta leder. En bra grundkondition samt orienterings- och friluftsfärdigheter krävs först på de längre lederna och färderna. Dessutom kräver en del aktiviteter, såsom klättring, redan speciella färdigheter. Jakt och fiske å sin sida kräver speciella färdigheter och särskilda tillstånd. Då man åker båt eller paddlar behöver man förutom en lämplig farkost även goda färdigheter att röra sig till sjöss.