Skärgårdshavets nationalpark

Soligt skärgårdslandskap. Sten och tallar i förgrunden. Bakom dem finns havet och små klippiga holmar. I bakgrunden flera öar och en himmel med lite moln.

Världens vackraste skärgård har ett landskap som ständigt växlar från karga klippskär

Skärgårdshavets nationalparks ritade logo. Inuti den ovala symbolen finns en havsörn med en fyr och havslandskap i bakgrunden avbildade. Symbolen omges av texten Skärgårdshavets nationalpark på finska och svenska.
till levande skärgårdsbyar och från öppet hav till skyddade vikar. I Skärgårdshavet finns det mera holmar och skär än någon annanstans. Bege dig på ett fängslande äventyr i skärgårdens labyrinter eller upplev friheten på det öppna havet antingen med egen båt eller på en förbindelsebåt som trafikerar året runt!

Passar för: För att komma till nationalparkens öar måste man göra en sjöresa, vilket kräver god planering. Det finns inte tillgänglig service.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/skargardshavet