Kommunikationer och kartor

Holma hör till Kimitoöns kommun och ligger cirka tre kilometer sydväst om Kasnäs. En 2,4 meters farled går söder om ön.

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 54.47' lon: 22°22.25' ETRS-TM35FIN: N: 6650199 E: 241218
  • Kartserie: D
  • Sjökort: 701 

Allmänna kommunikationer

Service

På Holma finns två naturstigar som presenterar skärgårdens natur och kulturlandskap.

  • Linsnons naturstig är cirka 600 meter och berättar om vårdbiotoper.
  • Längs den ungefär två kilometer långa Gölpö naturstigen kan man bland annat se jättegrytor, skärgårdsskog, strandängar och en jungfrudans. 

Kor ligger på stranden i skuggan av några lövträd. I bakgrunden klippor och öppet hav med några grynnor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer