Konungsskär

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kommunikationer och kartor

Konungsskär är beläget cirka sex kilometer sydsydväst om Korpoström.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.8077' lon: 21° 34.7854'  ETRS-TM35FIN: N: 6670852 E: 198477
 • Kartserie: D
 • Sjökort: 717, 25 

Service

Utflyktshamn

Tillsammans med Västra Tvigölpan och Birsskär formar Konungsskär en skyddad utflyktshamn. Man kan ta sig till det bredvidliggande Birsskär längs en gångbro. De bästa förtöjningsplatserna finns på Birsskärs norra strand. Man kan även ta i land längs Konungsskärs södra och västra strand.

 • Hamnnummer: 842
 • Djup: 1,0 - 3,0
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: norr, sydväst

Övriga service

 • Ödestugan kan användas för tillfällig övernattning.
 • I stugan finns en liten utställning samt en informationspunkt.
 • Infotavla
 • Tältningsområde
 • Eldplats. På Birsskärs norra sida finns det en eldplats.
 • Torrtoalett
 • Man kan bekanta sig med livet på Konungsskär och öns historia längs naturstigen som går runt ön. 

Natur och historia

Konungsskär och de närliggande öarna är karga, klippiga öar. En vacker äng, som får fortfarande betar under somrarna, omger det gamla torpet. Efter att ön förlorade sin fasta bosättning år 1916, användes ön som bas för jakt- och fiskeutfärder. Till och med marskalk Mannerheim besökte stugan i september 1926.  

Träbro över ett sund. I förgrunden bergig strand, i bakgrunden bördig växtlighet på sommaren.