Konungsskär och de närliggande öarna är karga, klippiga öar. En vacker äng, som får fortfarande betar under somrarna, omger det gamla torpet. Efter att ön förlorade sin fasta bosättning år 1916, användes ön som bas för jakt- och fiskeutfärder. Till och med marskalk Mannerheim besökte stugan i september 1926.  

Kommunikationer och kartor

Konungsskär är beläget cirka sex kilometer sydsydväst om Korpoström.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.8077' lon: 21° 34.7854'  ETRS-TM35FIN: N: 6670852 E: 198477
 • Kartserie: D
 • Sjökort: 717, 25 

Service

Utflyktshamn

Tillsammans med Västra Tvigölpan och Birsskär formar Konungsskär en skyddad utflyktshamn. Man kan ta sig till det bredvidliggande Birsskär längs en gångbro. De bästa förtöjningsplatserna finns på Birsskärs norra strand. Man kan även ta i land längs Konungsskärs södra och västra strand.

 • Hamnnummer: 842
 • Djup: 1,0 - 3,0
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: norr, sydväst

Från grannön en bild på trädkantade Konungskär, bron till ön i nedre hörnet.

Övriga service

 • Ödestugan kan användas för tillfällig övernattning.
 • I stugan finns en liten utställning samt en informationspunkt.
 • Infotavla
 • Tältningsområde
 • Eldplats. På Birsskärs norra sida finns det en eldplats.
 • Torrtoalett
 • Man kan bekanta sig med livet på Konungsskär och öns historia längs naturstigen som går runt ön. 

Grå träbyggnad.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer