Kommunikationer och kartor

Yxskär är beläget cirka 7 kilometer väster om Vänö, halvvägs längs den farled som går mellan Jurmo och Rosala. Från farleden viker man av söderut och förtöjer vid berget eller bryggan på öns östra sida med hjälp av ankare.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52.5053' lon: 22° 03.1216'  ETRS-TM35FIN: N: 6647850 E: 223145

 • Kartserie: B, D
 • Sjökort: 647, 701, 711, 24

Service

Utflyktshamn

 • Hamnnummer: 611
 • Djup: 1,5 - 2,0
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: norr

Övriga service

 • Naturstig
 • Toalett
 • Infotavla
 • Tältningsområde
 • Eldplats
 • Bord och bänkar

Natur

På Yxskär finns bland annat en glosjö och runt sjön det går det en naturstig. Informationstavlorna som finns längs naturstigen bekantar en med naturen och landskapet på Yxskär. Ön hör till Skärgårdshavets nationalpark. Det går djur på bete på ön, så det är viktigt att hålla hundar kopplade under hela besöket. 

Somrigt landskap fotograferat från strandklipporna. Kvällssolen har färgat himlen och berget med sina strålar, havet är lugnt.