Kommunikationer och kartor

Yxskär är beläget cirka 7 kilometer väster om Vänö, halvvägs längs den farled som går mellan Jurmo och Rosala. Från farleden viker man av söderut och förtöjer vid berget eller bryggan på öns östra sida med hjälp av ankare.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52.5053' lon: 22° 03.1216'  ETRS-TM35FIN: N: 6647850 E: 223145

 • Kartserie: B, D
 • Sjökort: 647, 701, 711, 24

Service

Utflyktshamn

 • Hamnnummer: 611
 • Djup: 1,5 - 2,0
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: norr

Övriga service

 • Naturstig
 • Toalett
 • Infotavla
 • Tältningsområde
 • Eldplats
 • Bord och bänkar

Natur

På Yxskär finns bland annat en glosjö och runt sjön det går det en naturstig. Informationstavlorna som finns längs naturstigen bekantar en med naturen och landskapet på Yxskär. Ön hör till Skärgårdshavets nationalpark. Det går djur på bete på ön, så det är viktigt att hålla hundar kopplade under hela besöket. 

Ett sommarlandskap fotograferat från en klippa. Kvällssolen har färgat himlen och klipporna i solnedgångsfärger och havet är lugnt.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer