Kråkskär

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kommunikationer och kartor

Kråkskär hör till Nagelskären och är beläget cirka 22 kilometer nordväst om Kasnäs och 30 kilometer sydost om Korpoström

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58.6978' lon: 22° 03.0416'  ETRS-TM35FIN: N: 6659328 E: 223930
 • Kartserie: D
 • Sjökort: 710, 25 

Service

Utflyktshamn

Kråkskärs södra vik är en skyddad naturhamn vid andra än sydliga vindar. Det finns förtöjningsringar i bergen. På öns norra strand finns bra förtöjningsplatser med tanke på sydliga vindar.

 • Hamnnummer: 774
 • Djup: 2-2,5
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: syd

Övriga service

 • Infotavlor
 • Eldplats
 • Tältningsområde
 • Torrtoalett

Natur

Kråkskär är en karg men vacker ö. Landskapet domineras, förutom av klipporna, även av hedar, skogsbetesmarker, hagmarker, ängar och strandängar. Under sommarn betar det får på ön, så att kulturlandskapet bevaras. Därför är det viktigt att hålla hundar kopplade. Öns knotiga askar påminner om forna tiders lövbrytning. På ön finns infotavlor som berättar om dess natur samt om livet på ön förr i tiden.

Somrigt jordbrukslandskap vid gårdstunet av ett trähus. I förgrunden lövträd och hus, i bakgrunden en bergig strand och havet.