Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Grönbena går vid vattnet.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla, en

Kauhaneva-Pohjankangas tecknade nationalparksemblem. Den ovala symbolen visar en grönbena. Text sveper runt emblemets ytterkanter.
ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och höljor. På våren stämmer Kauhanevas brokiga och värdefulla fågelbestånd upp till sång a cappella. Under andra tider inbjuder myrnaturen till att njuta av tysta och rofulla stunder.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark hör också till Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark område (lauhanvuoriregion.fi) som ingår i det världsomfattande UNESCO Global Geopark-nätverket.

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt. 

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kauhaneva-pohjankangas