Service i Kauhaneva-Pohjankangas

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • på Nummikangas och
 • på Salomaa tältningsområde

Även på eldplatserna är det förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Dricksvatten

 • På Salomaa tältningsområde finns det brunnar. Det rekommenderas att vattnet kokas före användning.
 • På Nummikangas eldplats finns det brunnar: vattnet är drickbart.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med nationalparkens båda eldplatser finns det torrtoaletter. Vid Nummikangasdelen av parken finns dessutom två torrtoaletter, den ena vid tornet och den andra invid parkeringsplatsen. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta på Salomaa tältningsområde öster om Kauhalampi.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.
 • Den sandbelagda Kyrönkangas sommarväg som går genom parken är tillgänglig med rullstol. En assistent rekommenderas. Myrområdenas spångar är smala och inte tillgängliga. 

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste tätortsservicen finns i Karvia kommun 11 km från parken. 

Sevärdheter i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)