Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Nummikangas: eldplats
 • Salomaa skärmskydd: eldplats
 • Katikanluoma skärmskydd: eldplats

Även på eldplatserna är det förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Två personer vid lägerelden nära träsket.
 

Dricksvatten

 • På Salomaa tältningsområde finns det brunnar. Vi rekommenderar att du kokar eller på annat sätt rena vattnet före användning, eftersom vattnet innehåller koliforma bakterier.
 • På Nummikangas eldplats finns det brunnar: vattnet är drickbart.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Toaletter på parkeringsplatser töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med nationalparkens båda eldplatser finns det torrtoaletter. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta på Salomaa tältningsområde öster om Kauhalampi.
 • På Katikkakanjonen kan du övernatta i skärmskydd på Katikanluoma. 

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste tätortsservicen finns i Karvia kommun 11 km från parken. 

Sevärdheter i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 4,6 Mb (julkaisut.metsa.fi)