Vandringsleder - oförglömliga upplevelser

I Finland finns det många olika slag av leder när det gäller svårighetsgraden, längden och användningsändamålet. Det finns bl.a. sommarleder, vinterleder, vandringsleder, vattenleder och leder för cykling. En del av lederna är korta och lätta och lockar naturvänner av olika kondition. Vissa leder är mycket långa eller krävande och då man röra sig på dem bör man absolut ha en bra karta och vara skicklig på kartläsning.

Vissa leder är anlagda med tanke på de som rör sig med rullstol. De här lederna lämpar sig också bra för barnvagnar.

På de här sidorna har man samlat information om viktiga leder som förenar olika utflyktsmål eller överskrider deras gränser och vars underhåll Forststyrelsen eller dess samarbetspart ansvarar för. De leder som ligger i sin helhet inom ett utflyktsmåls gränser, t.ex. en nationalpark, presenteras på respektive utflyktsmåls egna sidor Leder.

Vandringsleder