Instruktioner för den som färdas längs Karhunkierros -leden

 • På Karhunkierros vandringsled följer man huvudsakligen ordningsstadgan för Oulanka nationalpark. Läs mer om Oulankas instruktioner och regler.
 • I nationalparken är det tillåtet att färdas till fots, på skidor, med roddbåt eller kanot med undantag för de områden som har tillträdesförbud. Enligt ordningsstadgarna är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: Taivalköngäs - Oulanka naturum (9 km).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande finns det områden med radioskugga längs Karhunkierros vandringsled. Den sämsta hörbarheten finns vid älvdalarnas lägst belägna ställen och i fåror som omgivs av bergsväggar. Det finns även skillnader i hörbarhet mellan olika mobiltelefoner och operatörer.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • De som vandrar längs Karhunkierros behöver inte lämna färdmeddelande till ställen med kundtjänst.
 • Ifall det händer något på vandringen är det bra att veta att det längs Karhunkierros finns kilometerstolpar som visar avståndet i kilometer till ledens ändpunkter, Hautajärvi och Ruka. Även de närmaste ställena visas på terrängskyltarna.
 • Oulanka nationalpark har en uppdaterad brand- och räddningsplan som underlättar kundtjänsten att fungera fort om det händer något, såsom olyckor eller skogsbränder.
 • I Kitkaniemi, i södra delen av Oulanka nationalpark jagar man älg på hösten, så under den tid då älgjakten pågår är det all anledning att använda färggrann klädsel, speciellt huvudbonad.
 • Information om paddlingssäkerhet och -utrustning: Säker paddling (melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Paddlingsguiden (melonta.wasalab.com, på finska).
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

Det är högsäsong på Karhunkierros och i Oulanka nationalpark 15.6 - 30.9.

Parken besöks årligen av över 170 000 besökare och enbart Juumaområdet av 60 000 besökare.

Årstider och fenomen

 • Den första snön faller för det mesta i slutet av oktober i Oulanka. Vintern är sträng i Koillismaa p.g.a. den hårda kölden och det tjocka snötäcket. Vi rekommenderar att endast erfarna friluftsmänniskor gör långfärder på vintern.
 • Då snön smälter börjar Oulankajokis vårflöde för det mesta i mitten av maj och vårflödet minskar inte förrän början av juni.
 • "Ruskan" börjar för det mesta i slutet av augusti. "Ruskans" färgprakt varierar från år till år.
 • Myggorna dyker ofta upp runt midsommaren. Deras mängd påverkas bl.a. av regnmängden föregående sommar och höst samt av hur sträng vintern varit. Knotttiden pågår från slutet av juli till början av september. I slutet av sommaren kommer svidknotten, och de förekommer ända till den första frosten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer