Östra Finland, Norra Karelen
Ilomants
Koitajokiområdet 

Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen.

Passar för: Sommarled, inget vinterunderhåll. Mellan Niemipuro och Alajoki kan man vid högt vattenstånd välja en torrare rutt längre bort från älven. Det är bra om man har grundläggande färdigheter i friluftsliv. Det finns ställvis mycket rötter på terrängen.

Tapion taival -leden, 20 km, är en vandringsled som går genom det vildmarkslika Koitajokiområdet alldeles invid östgränsen. Man kan lätt komma till Tapion taival -leden antingen från Lakonkangas eller från Hoikanties parkeringsplats. Startpunkten vid Lakonkangas ligger alldeles intill gränszonen. Från Polvikoski hyresstuga ungefär halvvägs längs Tapion taival -leden tar en led av till Virmajärvi, där den östligaste punkten av EU:s fastland är belägen. Annars är det förbjudet att vistas inom gränszonen.

Södra sträckningen av Tapion taival -leden går över myrskyddsområdet Ruosmesuo - Hanhisuo och den norra sträckningen korsar det vackra naturreservatet Koivusuo. Nästan hälften av leden går längs den lugnt ringlande älven Koitajoki. Längs Tapion taival -leden finns förutom älvlandskap och ståtliga myrlandskap även gammelskogar med susande furor med sköldbark. Den fridfulla stämningen i trakten erbjuder också fina livsmiljöer för många av skogens djur. På området rör sig inte bara friluftsfolk utan också vargar och björnar.

Vildmarkens frid, det mångsidiga landskapet och områdets intressanta historia gör leden till ett utmärkt utflyktsmål. I naturreservatet vid leden finns en gammal skogvaktargård, Pirhuvaara. Vandrare kan övernatta t.ex. i ödestugorna i Hanhikoski och Niemenpuro, som båda är före detta huggarkojor. Friluftsanordningarna finns i södra delen av leden i trakterna kring Polvikoski - Lakonkangas. Man försöker bevara naturreservatets norra del som ett så fredat forskningsområde som möjligt, så all slags verksamhet är där mer begränsad än på övriga delar av Koitajokiområdet. Man behöver särskilt tillstånd för att få färdas eller vistas utanför den markerade leden i Koivusuo naturreservat. Den rätt så lättframkomliga Tapion taival -leden går att använda under den snöfria tiden av året.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/tapiontaival