Friluftslivets ABC

Oberoende av om ditt intresse för friluftslivet just har vaknat eller du redan är en erfaren långvandrare, hittar du tips om friluftslivet på de här sidorna. I och med att dina friluftsfärdigheter ökar, blir dina utflykter tryggare och mer njutbara.

Tiilikkajärvi nationalpark. Bild: Petri Jauhiainen.

Vandringar av olika slag utgör en mycket omtyckt form av friluftsliv, och att idka friluftsliv har blivit en allt populärare fritidssysselsättning i Finland. Nuförtiden gör var fjärde finländare vandringar på minst tio kilometer och var tionde långvandringar med minst en övernattning. Friluftsliv idkas av många orsaker. Det kan till exempel utgöra en motvikt till inomhusarbete. Eller så kan det vara ett sätt att sköta konditionen eller att iaktta och njuta av naturen. Till och med en kort utflykt piggar upp, och undersökningar visar att friluftslivet har en positiv inverkan på det fysiska och psykiska välmåendet.

Friluftslivets ABC har utarbetats som samarbete mellan tre olika aktörer som har som mål att främja friluftslivet: Forststyrelsen, Suomen Latu ry (www.suomenlatu.fi, på finska) och Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (www.scout.fi). Även i fortsättningen tas friluftsmänniskornas och läsarnas önskemål i beaktande när vi kompletterar sidorna. Med hjälp av vår responsblankett kan du berätta för oss vilka friluftsfrågor du önskar mera information om på de här sidorna. Du kan också ge annan respons om sidorna på samma blankett.

Friluftslivets ABC i samarbete med

Forststyrelsen

Suomen Latu

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry