Granskning av skrov och kapell

Pulkans skrov får vanligtvis bara mekaniska skador, närmast skråmor. Skråmor som går ända till glasfiberskiktet är all orsak att måla över och då det är fråga om en djup skråma måste den spacklas och efter slipningen målas över. På inre sidan av en skada som försvagar konstruktionen är det viktigt att laminera ett behövligt antal glasfiberskikt (oftast räcker två skikt) och måla över stället efter att det slipats. På detta sätt hindrar man fukten att tränga in i fiberskiktet och göra skada. Om glidskenorna har slitits finns det i praktiken inte andra alternativ än att byta ut dem till nya. Glidskenornas fästpunkter måste då tätas så att fukten inte tränger in i pulkan vid nitarna.

Kapellet skyddar pulkans innehåll, men det håller också lasten på plats i pulkan. Ofta spänns lasten fast och kapellet tillsluts med gummilinorna som går via fästhakarna som finns vid pulkans kanter.

Det lönar sig att granska kapellet för att se om där finns eventuella hål eller repor och att kapellets fastsättning i pulkan är i skick. Förutom skador på kapellet är det mest troligt att gummilinornas fästhakar går sönder. Gummilinan för sin del förlorar i högst sin elasticitet men brister inte. Pulkans lyftlänkar är också ömtåliga för skador, så det lönar sig samtidigt att granska dem och vid behov reparera dem.