Bestäm väderstrecken med hjälp av naturens tecken

Ta alltid med dig karta och kompass då du beger dig på tur. Om du trots det av någon orsak inte har tillgång till kompass, kan du ta reda på väderstrecken med hjälp av naturens tecken. Lita inte enbart på ett sådant tecken, då de ofta är rätt vaga, utan observera flera olika fenomen för att exaktare kunna bedöma väderstrecken.

Med hjälp av solen och ett analogt ur kan man fastställa sydläget. Vänd klockan så att timvisaren är riktad mot solen. Söder finns då mitt emellan timvisaren och klockan tolv.

Med solens hjälp

  • Du kan göra en grov uppskattning av väderstrecken då du vet i vilket väderstreck solen står vid olika tidpunkter på dygnet. På vintern står solen hos oss i öster klockan 6 (under sommartid kl. 7), i söder klockan 12 (sommartid kl. 13), och i väster klockan 18 (sommartid kl. 19).
  • Klockan kan användas för att få reda på nordriktningen. Dividera klockslaget (24 timmars indelning) med två. Rikta siffran (klockslaget) för den erhållna tiden mot solen. Då pekar urtavlans övre kant (klockan 12) mot norr. Exempel: klockan visar åtta på kvällen, d.v.s. 20. Dividera alltså 20 med 2. Då klocksiffran för kvoten (klockan 10) riktas mot solen, pekar urtavlans siffra 12 mot norr. På sommaren bör man subtrahera bort en timme från klockslaget, så att det motsvarar normaltid, dvs vintertid. (I räkneexemplet ovan är klockan under sommartid alltså 21(21/2=10.5), som riktas mot solen för större exakthet i nordangivelsen.

Med tecken i naturen

  • Myrstackens mera långsluttande sida vetter mot söder; myrorna bygger sina stackar på södra sidan om större stenar.
  • Ett ensamt stående träd har flest grenar på sydsidan. Grenarna är även tjockare och yvigare jämfört med de andra grenarna på stammen.
  • Björkens vita näver går lägre ner på södra sidan av stammen.
  • Lavar brukar växa på sydsidan av granar och stora stenar.
  • På våren smälter snön först fläckvis från sydsluttningarna.
  • På norra sidan av stenar och träd växer mera mossa och högre upp.
  • Nordriktningen kan också bestämmas av stjärnbilderna. Om du tänker dig en linje dragen genom de två sista stjärnorna i Karlavagnens "bakvägg" finner du Polstjärnan på linjens förlängning uppåt på ca fem gånger avståndet mellan de två stjärnorna. Polstjärnan står alltid i norr.