Tält

Det finns många olika tältalternativ för friluftsliv. När du väljer tält bör du beakta under vilka förhållanden du kommer att använda tältet, dina egna behov, säkerheten, tältets vikt och priset.

En förälder gör mat på gasköket vid stranden. Ett barn och en hund väntar bredvid på att maten skall bli klar.


Frågor du med fördel kan ställa dig då du väljer tält är bl.a. följande:

Storlek

 • Hur många personer bör tältet rymma?
 • Är du ensam eller eventuellt med hela familjen?
 • Finns det plats för utrustningen vid regnväder?
 • Behöver du en absid för matlagning t.ex. vid dåligt väder?
 • Kan du ligga raklång i tältet?
 • Hur mycket utrymme får tältet ta i sin tältpåpse?
 • Hur stort tält får plats i din ryggsäck?

Vikt

 • Hur mycket får tältet väga? Tänk på dina krafter: hur tung ryggsäck orkar du bära, hur mycket väger den övriga utrustningen?
 • Transporterar du tältet med bil till camingområdet, eller bär du det själv på ryggen i tiotals kilometer?

Användningsförhållanden

 • Vid hurudana turer kommer du att använda tältet?
 • Slår du ofta upp tältet på ställen där det är svårt att få ner markpinnar i jorden, t.ex. på berg?
 • Vill du att innertältet inte blir vått medan du reser tältet i regn?
 • Hurudana väderförhållanden bör tältet tåla? Kommer du att använda tältet på stranden på sommaren eller på ett blåsigt kalfjäll eller tom. på vintern?
 • Under vilka årstider kommer du att använda tältet? I sommar- och höstbruk ska ventilationsöppningarna vara försedda med insektnät, under vintern bör vädringen kunna göras effektivt.

Tältmodeller och material

Tältens grundtyper är kupol-, tunnel- och ryggåstält. Dessa grundtyper har sedan utvecklats och kombinerats till olika former av hybrider. Dessutom finns det bl.a. geodetiska tält, som i allmänhet används i krävande förhållanden. Att resa tältet på prov en gång innan du drar ut i skog och mark är inte onödigt arbete, utan en del av förberedelserna.

Läs mer