Stormkök

Friluftsköket eller stormköket som det också kallas, är en av de viktigaste utrustningsdetaljerna, eftersom det är förbjudet att göra upp öppen eld utan markägarens tillstånd. Stormköket får och kan tryggt användas även då varning för terrängbrand utfärdats.

Då man skaffar ett friluftskök lönar det sig att tänka över hurdant friluftsliv man sysslar med och hurdan mat man tänker göra och i vilka förhållanden köket kommer att användas. Om man bara då och då gör turer ute i skogsterräng om sommaren klarar man sig med litet enklare egenskaper än de som krävs av köket om vintern och under flerdagsturer på kalfjället. Då man jämför olika typer av kök med varandra bör man beakta vikt, storlek, säkerhet och lätthanterlighet. Om man t.ex. i huvudsak färdas med båt eller kanot, behöver man inte bära på köket. Ytterligare bör man reda ut hur lätt det är att skaffa bränsle till köket. Det här är en mycket viktig aspekt, speciellt om man planerar att göra färder utomlands. Kom också ihåg att man inte får ta med flytande bränslen eller gas i flygplanet.

Goda friluftskök är s.k. stormkök där aluminiumfodralet bildar en vindskyddad stomme för kok- och stekmöjlighet. Spritbrännaren är en öppen dosa, men till många modeller finns det tilläggsutrustning som består av brännare med ett slutet bränslesystem, som fungerar med tryck och gas eller flytande bränsle. De sistnämnda kräver dock förvärmning. Det finns otaliga lätta och effektiva brännare på marknaden som fungerar med olika slags bränslen men som kräver ett separat vindskydd.

Före färden är det skäl att bekanta sig med sitt stormkök och dess bruksanvisning, så att man tryggt kan använda det ute i fält och vid behov själv göra små reparationer. Det är också viktigt att man kontrollerar och testar köket före avfärden.

Läs mer