Myrsky och Saana i skogen — Sagor om etikett i friluftslivet 

Ninka Reittus förtjusande berättelser och illustrationer följer Myrsky, Saana, hunden Voff och farfar Onni i naturen.   

Boken riktar sig till 3–6-åriga naturströvare. Syftet med sagorna är att inspirera barn till att gå ut i naturen och samtidigt berätta hur man rör sig i naturen på ett ansvarsfullt sätt.  

Viktiga element i Etikett i friluftslivet är respekt för naturen, hur du rör dig i naturen, slår läger och göra upp eld samt skräpfritt friluftsliv – när du känner till de här reglerna är du klar att ge dig ut och vandra. 

En tecknad bild med tre människofigurer och en hund som går i skogen.