Multibränsle-, fotogen- och bensinkök

Multibränslekök eller olika slags fotogen- och bensinkök är de effektivaste friluftsköken. En liter vatten kokar upp på bara några minuter. Å andra sidan för de effektiva köken hårt ljud när de brinner. Alla dessa tre typer av friluftskök är utmärkta val för vinterturer när man är tvungen att smälta snö eller is för att få vatten.

Multibränsleköken kan, precis som namnet säger, användas med flera olika bränslen, såsom fotogen eller bensin. I bränsleflaskan pumpas övertryck, och vätskan förångas i kökets förvärmare innan den börjar brinna. I alla dessa typer av kök är det nyttigt att använda så rent bränsle som möjligt. Då bildas det minst sot och tilltäppningar som beror på orenheter i slangen eller i munstycket. Det går lätt att justera lågan.

Renad bensin är ett tryggt val till ett friluftskök. Den innehåller inte sådana giftiga ämnen som ingår i bilbensinen. Antändningstemperaturen för renad bensin är högre än för bilbensin och den flammar inte heller upp lika lätt. Renad bensin sotar inte ner kokkärlen, men det gör bilbensinen i viss grad. Lampolja är däremot det tryggaste bränslet att ha med på en vintertur, för att det har en så hög flampunkt. Detta är viktigt t.ex. om man vill använda köket inne i tältet. I vissa typer av multibränslekök kan man också använda flytgas.

Ett multibränslekök är rätt dyrt och mera krävande att underhålla och använda än gas- och spritkök. När man köper ett multibränslekök följer i allmänhet inte med alla tillbehör som behövs. Kokkärlen bör man skaffa separat. Vindskyddet och den reflektor som hindrar värmen från att sprida sig neråt kan man göra själv av tjock folie eller alternativt köpa ett färdigt. Utan dem är köket känsligt för blåst.

Observera då du använder multibränslekök

  • Det krävs noggrannhet och övning i att använda och underhålla köket.
  • Kontrollera alltid kökets kondition före färden. Kolla speciellt att slangen inte har sprickor och att packningarna är hela.
  • Ta alltid med serviceverktyg för köket.