Tillredning av mat med friluftskök och över öppen eld

Friluftskök

Det hör inte till allemansrätten att göra upp eld i terrängen eller ta ved. Det är tillåtet endast med markägarens tillstånd, förutom vid utmärkta eldplatser. Användning av friluftskök anses inte vara öppen eld, så med en sådan kan man alltid tillreda en måltid.

På en träyta står ett gaskök och två kåsor, i kåsorna finns matportioner.

Fördelarna med friluftskök är att det är snabbt, enkelt och säkert jämfört med att göra upp eld. Dessutom kan köken, med undantag av vildmarksköken, användas när varning för terrängbrand är i kraft.

Friluftskök ska användas med försiktighet. Marken under friluftsköket kan hettas upp och börja brinna, eller det kan orsaka brännskador. Använd friluftsköket på ett hårt och jämnt underlag, till exempel en klippa.

När du väljer friluftskök, ta i beaktande dess vikt, användarvänlighet, tillförlitlighet, funktion vid vind och kyla samt lämplighet för vandring. I flygplan är det inte tillåtet att ta med sig någon typ av bränsle.

Friluftskök fungerar med sprit, gas, bensin, fotogen eller lampolja samt ved. Dessutom finns det friluftskök som kan drivas med olika typer av bränsle på marknaden. Genom att byta brännare kan dessa användas med olika typer av bränslen.

Den viktigaste egenskapen hos bränslen ur vandrarens synvinkel är flampunkten. Med det avses den lägsta temperatur, vid vilken en vätska vid normalt lufttryck avger så mycket ånga att den fattar eld när den blandas med luft och får kontakt med en eldslåga.

Mycket lättantändliga, brandfarliga vätskor är vätskor, vars flampunkt är under +21 °C. Sådana ämnen är till exempel bensin ca -40 °C, etanol (sprit) +12–+13 °C och gasol (propan -104 °C).

Lampolja eller fotogen är det tryggaste alternativet av gas- och flytande bränslen, eftersom dess flampunkt är +55–+60 °C, vilket betyder att det inte flammar upp och börjar brinna i misstag under normala temperaturförhållanden.

De flytande bränslen som behövs i spritkök finns lätt tillgängliga på servicestationer i Norden. Gasbehållare som behövs för gaskök fås från fritidsbutiker, större varuhus och servicestationer. Fotogen och bensin fås vid alla servicestationer i Finland och utomlands. Trävirke som passar för vedbrännare, till exempel lösa kvistar på marken, hittar du i allmänhet överallt, förutom i områden där det inte finns träd eller marken är täckt av snö.

Matlagning över öppen eld

Ett barn och en vuxen steker plättar vid brasan. I bakgrunden finns en sjö och en båtförare.Att gör upp eld hör inte till allemansrätten. En brasa kräver en färdig och tillåten eldplats eller markägarens tillstånd. Det är möjligt att göra upp eld

 • med markägarens tillstånd
 • vid eldplatser i friluftsområden, vandringsleder och nationalparker
 • om nationalparkernas ordningsföreskrifter tillåter rätten att fritt göra upp eld i ditt vandringsområde
 • i Lappland enligt avgiftsbelagt tillstånd att göra upp eld och samla ved som beviljas av Forststyrelsen.

Det innebär ett särskilt ansvar att göra upp eld. Om det inte finns någon gammal eldplats, gör en plats för elden på ett sådant sätt att det inte lämnar några bestående spår i terrängen. Elden ska släckas omsorgsfullt med rikligt med vatten, eftersom till exempel torv kan ligga och pyra under ytan även om elden ser ut att vara släckt.
 

Fördelar 

 • du behöver endast ta med kastruller, inget kök eller bränsle
 • kokar maten snabbt
 • värmer och torkar även den som tillreder maten
 • stämningsfullt
 • lyser upp
 • mångsidiga matlagningsmöjligheter: grilla, steka över aska och på heta stenar

Nackdelar

 • fungerar endast i områden där det garanterat finns tillgång på bränsle
 • i ösregn och efter regn går det inte att göra upp eld, ha en reservplan för matlagningen
 • elden sotar ned kastrullerna ordentligt och sotet isolerar: håll kastrullerna rena
 • att göra upp eld är begränsat på många sätt: det är tillåtet endast med markägarens tillstånd eller vid anvisade eldplatser, och inte alls när det råder varning för terrängbrand

Läs mer