Solkök

Den verkliga naturvännens kök fungerar med solkraft. Solens strålning alstrar i bästa fall ungefär en kilowatt per kvadratmeter vid jordytan. Från en yta på några kvadratmeter kan man således i princip få ihop den effekt som behövs för ett robust multibränslekök, när solskenet reflekteras in i kastrullen. I Finland förblir detta dock en dröm och i praktiken är effekten blygsam. Köket fungerar effektivt endast under vackra sommardagar. Ändå är det intressant att prova ett solkök t.ex. som ett programinslag på utflykten, eftersom köket kan konstrueras av t.ex. kartong och folie.