Allergier och specialdieter

Du behöver inte överge friluftsliv bara för att du följer en specialdiet. Om näringsmässigt betydande födoämnen, såsom mjölk eller kött, saknas i kosten måste ett tillräckligt intag av alla näringsämnen säkerställas.

Det finns mindre färdig friluftsmat som lämpar sig för personer som följer specialdieter, och därför är det ett bra alternativ att tillreda egna måltider genom att torka mat. Då är det möjligt att säkerställa att maten passar dieten och att den är näringsrik och mångsidig.

Ta följande i beaktande när du planerar turmat för personer som följer en specialdiet:

  • Ta specialdieterna i beaktande redan när du torkar och packar mat, så att ingen sammanblandning inträffar.
  • Säkerställ att färdigmaten, halvfabrikaten och kryddblandningarna är lämpliga.
  • Det är bra att bilda matlagen så att personer som följer samma diet är i samma grupp. Det är enklare att tillreda en viss typ av mat på en gång och se till så att inga allergener hamnar i maten.

Läs mer