Användning av GPS-navigator i friluftslivet

En GPS-mottagare i handen.En GPS-navigator är ett behändigt hjälpmedel i friluftslivet, även om den inte ersätter karta och kompass då man orienterar. I friluftslivet kan man använda en GPS-navigator på olika sätt. Som minst stöder man sig på navigatorn då man orienterar med karta och kompass och bara i nödfall använder navigatorn för att kunna bestämma den aktuella positionen. I detta fall bör man på förhand försäkra sig om att navigatorn visar samma koordinatsystem som den tryckta kartan har. Man kan använda GPS-navigatorn då man orienterar om man sparat ruttpunkter (waypoints) via vilka man har för avsikt att navigera. Sådana punkter kan vara t.ex. ödestugor, eldplatser eller andra intressanta terrängpunkter. För att minska på risken att gå vilse är det även bra att spara den egna bilens position som ruttpunkt, då du beger dig i väg på bär- eller svamputflykt. Den största hjälpen då man orienterar får man då man matat in terrängkartor i GPS-navigatorn. Även om det finns en kartbas i navigatorn, bör man inte bege sig ut i terrängen genom att enbart lita på GPS-navigatorn utan att ha med karta och en tillräckligt noggrann terrängkarta över området. Det kan t.ex. komma ett tekniskt fel i navigatorn eller så kan strömmen ta slut i batteriet precis vid ett viktigt tillfälle.

Med hjälp av GPS kan du följa hur långt färden framskridit och se direkt bl.a. vilken sträcka du tillryggalagt och hur lång tid som du använt, medel- och maximalhastigheterna, avstånden till olika terrängpunkter, spår efter den rutt som du färdats, höjdprofiler m.m.

GPS-navigatorn gör det möjligt att färdas bl.a. då, när sikten är så dålig, att man inte kan orientera enbart med karta och kompass. Det är även möjligt att orientera noggrant även om det finns få fasta punkter eller inga alls i terrängen eller då terrängen är så småskuren, att det är omöjligt att följa med på kartan. GPS-navigatorn ger å andra sidan en extra trygghet, även om man orienterar med karta och kompass. Man kan alltid vid behov granska den aktuella positionen och i nödfall noggrant leda hjälpen till rätt plats.

Konverteringsprogram

Tilläggsinformation

Läs mer