Beakta renarna och renskötseln – Naturen är renarnas och renskötarens hem

Tecknad bild. I det snöiga fjället finns renar, en renhund och en renvärd på snöskoter.

Renen är en av grunderna för samekulturen. Renskötseln har långa traditioner och har fortfarande stor samhällelig och kulturell betydelse.

 • Du kan se renar i närheten av bebyggelse, i skogar och på fjällen.
 • Du kan möta renskötare som arbetar inom sitt renbeteslags område. 

Låt renarna beta i fred. Skräm inte renarna.

 • Närma dig inte renarna utan låt dem vara i fred. 
 • En person som försöker komma nära kan orsaka stress hos renen, vilket särskilt under stränga vinterförhållanden och på våren kan vara ödesdigert för dräktiga vajor. 
 • Man får inte springa efter renarna.
 • Gå genom renstängslet där det finns en grind och stäng grinden efter dig om den var stängd. Om det inte finns någon grind inom rimligt avstånd, gå under stängslet. Om du lossar på snören vid renstängslet ska du knyta dem ordentligt igen. Häng inte över stängslet, det kan gå sönder eller tryckas ned. 

Ge renskötarna arbetsro

 • Om du hamnar i mitt i en renhjord som renskötare driver ska du stå stilla tills hjorden har passerat. 
 • Om du ser renskötare närmar sig med en hjord ska du inte stanna, utan fortsätta gå bort från hjorden och dess färdriktning.
 • Man ska inte gå till en renskiljning eller kalvmärkning utan tillstånd. Besökare som går in i renskiljnings- och kalvmärkningsfållor kan orsaka faror för renar, renskötare och besökare.

Inte ens i inhägnader som finns i närheten av bebyggelse är renarna avsedda för turister

 • Man får inte närma sig renar och renfållor utan renägarens tillstånd. 

Stör inte renarna när du fotograferar

 • Om du vill fotografera, gör det på tillräckligt långt avstånd. Om djuret reagerar på dig är du för nära. 
 • I synnerhet drönare skrämmer renar. 

Naturnäringen är känslig för störningar. En sak som känns liten kan ha stora konsekvenser för renarna och näringen. Respektera den gamla och viktiga näringen som håller byarna i norr levande. 

Läs mera