Dricksvatten

På utfärd behövs tillräckligt med rent vatten

Det är viktigt att dricka mycket på utfärder. Utan tillräckligt med vätska orkar du inte röra dig, och i värsta fall kan för lite dryck leda till vätskebrist, som kan vara farligt för hälsan.

En flicka dricker ur en mugg framför en kåta.

Ett normalt vätskebehov för en vuxen är omkring 2,5 liter per dygn. I regel får vi i oss omkring en liter med maten och 1,5 liter genom att dricka. Varmt väder och krävande fysisk aktivitet ökar vätskebehovet. När du är på vandring kan det dagliga behovet vara betydligt större.

Om du känner dig törstig eller torr i munnen lider du redan av vätskebrist. Drick således regelbundet ända från morgonen i samband med och mellan måltider. När det är hett är det bra att ta en liten slurk vatten med 10–15 minuters mellanrum. Ha alltid en vattenflaska inom räckhåll, så att du dricker automatiskt. När det är en rutin att dricka vatten glömmer du inte bort det och du får inte heller plötsligt vätskebrist.

De vanligaste symptomen på vätskebrist är törst, trötthet, illamående, huvudvärk, muskelkramper samt mörk urin och minskad urinmängd.

Drick tillräckligt även när det är kallt väder. På vintern är det besvärligt att smälta snö till vatten, vilket gör att man lätt dricker för lite. När du rör dig i varma kläder avger kroppen mycket vätska så ha mindre kläder på dig när du rör dig. På vintern förvaras dryckerna i termosflaskor för att inte frysa. På vintern behöver friluftaren minst en liter varm dryck per dygn. När du dricker kallt vatten förbrukas energi och kroppen kyls ner.

På utfärder förvaras drycker vanligtvis i dricks- eller termosflaskor. Flaskan ska vara ren när den fylls, för att eventuella bakterier inte ska kunna föröka sig. Skölj alltid dricksflaskan före du fyller den och diska den dagligen.

Dricksvatten håller bäst när det förvaras svalt och mörkt. I kärl är vatten drickbart i tre till fem dygn. Packa även ner en extra vattenflaska i metall för längre utfärder. Då kan du koka allt varmt vatten som behövs vid matlagning och diskning på en gång och förvara i flaskan för senare användning.

Vattentips för utfärden

 • Förvara alltid vatten i rena kärl.
 • Ta i förväg reda på var du får drickbart vatten på utfärden. Under fliken Utflyktsmål på webbsidan Utinaturen.fi hittar du information om dricksvatten. Sök källor på områdets terräng- eller friluftskarta.
 • Använd brunnar, vars vattenkvalitet har konstaterats vara god i undersökningar. Undersökningsresultatet måste vara synligt i närheten av brunnen.
 • Använd hellre källvatten än ytvatten.
 • Drick inte vatten som luktar eller smakar underligt.
 • Om du är osäker på vattnets kvalitet, desinficera vattnet med tabletter eller koka det i fem minuter för att döda eventuella mikrober.
 • Kontrollera att det inte finns döda djur eller avföring i vattenkällan.
 • Ta med vattenfilter eller filterpåsar för att få bort skräp.
 • Använd inte vatten som innehåller blågröna alger, inte ens fast det kokas.
 • Leta efter vatten på strömmande ställen på vintern. Genom att smälta och koka snö eller is får du drickbart vatten, även om det saknar viktiga spårämnen. Ta snön på ett rent ställe.
 • Användning av naturligt vatten som dricksvatten är på egen risk. I Södra Finland och i närheten av tätorter kan man i allmänhet inte ta vatten direkt från ytvatten, eftersom bebyggelse, jordbruk och industri försämrar ytvattnets kvalitet.
 • Tvätta dig och diska på ett sådant sätt på utfärden att du inte förorenar vattendragen i utflyktsområdet.
 • Diska inte kärl direkt i vattendragen. Ta disk- och tvättvatten i ett kärl och låt det sugas upp i marken efter användning.
 • Diska och tvätta inte eller låt inte tvättvatten sugas upp i marken invid en brunn. På det sättet hindrar du brunnsvattnet från att förstöras.
 • Välj biologiskt nedbrytbara produkter som diskmedel, schampo och tvål.

Läs mer

Ge akt på hygienen

Du tvättar väl inte dina händer eller kärl i stugornas dricksvattenämbar eller vattenposter. Du fyller säkert inte heller din vattenflaska ovanför vattenämbaret.