Res med så små utsläpp som möjligt

Gör så här

  • Gynna nära belägna utflyktsmål, dit du kan färdas med egen muskelkraft: med cykel, med kanot, med roddbåt, på skidor eller till fots.
  • Ju närmare utflyktsmålet befinner sig, desto mindre blir ditt utsläpp, även om du tog dig dit med motorfordon.
  • Om du reser till längre belägna områden, lönar det sig att välja ett sådant färdmedel, som förbrukar så litet fossila bränslen som möjligt per passagerare. Sådana är tåg och bussar. Då du väljer kollektivtrafik, kan du samtidigt medverka till, att buss- och tåglinjer även i framtiden finns tillgängliga i glesbygden.
  • Under Utflyktsmål hittar du alla utflyktsmål dit du kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Välj punkten Kommunikationer för mer information om hur du åker till utflyktsmålet med allmänna kommunikationsmedel.
  • Samåkning med personbil är ett bättre alternativ än att köra ensam.
  • Om du ändrar din körstil så att den blir mer ekonomisk, sparar du förutom bränsle även miljön.
  • Om du väljer ett mer avlägset område, är det bättre för miljön, att du besöker ett sådant område mera sällan - men i gengäld kan du vistas där längre tider åt gången.

Kompensering av klimatutsläppen av en flygresa

Naturturism är ett bra sätt att främja naturskyddet eftersom den ekonomiska nytta som turismen ger uppmuntrar till att bevara de naturvärden som finns vid utflyktsmålen. Vid resor till ett naturmål uppkommer emellertid koldioxidutsläpp, och mest uppkommer vid resor med flyg.
 
Att byta flyg till andra trafikmedel är ett av de mest effektiva sätten att minska det personliga kolavtrycket. Om du trots allt bestämmer dig för att resa med flyg, eller om det inte finns något annat alternativ, kan du bekanta dig med olika alternativ att kompensera för utsläppen.
 
Till exempel på webbplatsen www.myclimate.org kan du enkelt uppskatta klimatutsläppen från din flygresa och betala kompensation. Du kan också välja vilket ändamål det kompensationsbelopp du betalar ska gå till.

Läs mer

Ekologiskt resande

Klimatförändring