Uppsättning av militärtält

Val av tältplats

Innan man börjar sätta upp tältet, bör man välja en så jämn tältplats som möjligt. På vintern jämnas och tätas snön genom att trampa med skidorna och sedan låta snön frysa till några minuter. Man kan också helt skotta bort snön från tältplatsen med snöspade. Snödrivans kanter packas samman med spaden. Det kan vara bra att gräva i djup snö, eftersom snödrivorna ger skydd mot vinden. Man kan också bygga en vindmur av snö eller av snöblock, men den får inte vara alldeles intill tältet, för snö hopar sig på läsidan av muren.

Uppsättning av tältet

1. Rulla ut tältet ur tältpåsen och bred ut tältet på marken. 4–8 personer tar tag i metallänkarna som finns i tältdukens hörn. Tältet placeras så att dörröppningen kommer till önskad plats. (Bild 1.)

Bild: Titta Jylhänkangas

 

 

 

Bild 1

 

2. Hörnstängerna (8 st.) fästes i tältdukens hörn på inre sidan. Stången träs på så att den övre ändan först går genom D-ringen nertill på tältduken. Därefter träs övre delen av stången genom öljetten som finns i tältduken.

3. Efter att hörnstängerna är på plats spänns tältduken. De motsatta hörnen stramas åt samtidigt. (Bilderna 2–4.)

 

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild 2

Bild 3

Bild 4

 

4. Staglinan viras några varv runt markpinnen och ändan knyts fast i den spända linan. (Bild 5.)

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild 5

Bild 6

 

5. Mittstången består av tre rör. Det understa och mellersta röret går inte helt in i varandra. Stången monteras så att de två nedersta rören är ihop och det översta röret inne i det mellersta röret. Därefter förs stången in i tältet, varefter stången förlängs genom att lyfta upp det översta röret, så att tältduken lyfts till önskad höjd. Den översta delen av stången låses med en metallpinne som träs genom något av hålen i det mellersta röret. (Bild 6).

Kaminen

Kaminen bärs in till slut, och allra sist placeras kaminrören på plats. Man får inte placera kaminen direkt på marken med tanke på brandfaran. Den bör placeras förbi dörröppningen i sektorn, så att den är belägen högre än de sovande. Beroende på kaminens modell placeras den på sina egna ben, på en sten eller fästes i mittstången. Kaminen bör alltid stå stadigt. Dessutom bör man se till att kaminen inte kommer i beröring med tältduken eller med kläder som hänger på tork. I allmänhet görs en tröskel av slanor som fästes vid mittstången och kaminen, så att de hindrar de sovande från att rulla mot kaminen. Till eldvaktens (sköter om elden i kaminen, t.ex. i ett tvåtimmars pass åt gången) uppgifter hör även att se till, att de sovande inte kommer för nära kaminen. Framför kaminen kan man om man så vill bygga ett skydd av hönsnät, som samtidigt fungerar som torkställning för t.ex. strumpor.

Kaminen och rökröret töms och sotas dagligen.

Nedmontering av tältet

Man börjar nedmonteringen av tältet genom att avlägsna mittstången. Därefter lösgörs markpinnarna och hörnstängerna. Tältduken packas in genom att hålla tag i metallringen som finns upptill på tältet och lägga metallänkarna som finns i hörnen på varandra. Slaglinorna packas in med tältduken. (Bild 7.)

Bild: Titta Jylhänkangas
Bild 7

Tältduken rullas i längdriktningen och skuffas in tältet i tygpåsen som finns upptill på tältet. (Bild 8.)

Bild: Titta Jylhänkangas

Bild 8

Häng genast tältet upp och torka efter användningen för att undvika mögelskador.