Svaga isar

Isvett innebär alltid användning av sunt förnuft. Isens bärkraft mäts enligt den s.k. stålisen (fast höstis). Isens tjocklek kan variera mycket även på korta avstånd: t.ex. strömförhållanden och bottnens beskaffenhet påverkar isen mycket. Därför måste du försäkra dig om att isen är tillräckligt stark i hela det aktuella området.

Fast 10 cm tjock höstis bär vikten av en person. När man rör sig i en större grupp ska isen vara ännu tjockare. Solen får vårisen att förvittra snabbt och sådan is kan brista under en vandrare fastän istjockleken uppgår till 30 cm.

Farliga ställen

Farliga ställen förekommer framför allt i strömmande vatten: älvar, smala sund i sjöar och i skärgården, bäckars och åars utlopp, invid stupande branta strandpartier, vid undervattenskällor i sjöar, kring undervattensgrund. I närheten av sprickor avtar isens bärförmåga. Strandens vass gör att isen blir som ett såll och därmed skör.

Säkerhetsutrustning för isfärder

 • Isdubbar hör till den grundläggande säkerhetsutrustningen för alla som rör sig på isen. Både pilkfiskare och långfärdsskridskoåkare behöver isdubbar. Isdubbarna ska vara lättillgängliga och bäras till exempel hängandes runt halsen. Om isen brister hugger man tag i iskanten med isdubbarna och drar sig med hjälp av dem upp ur det iskalla vattnet till bärande is. Vissa isdubbar har en visselpipa som hörs på långt avstånd. Viktiga egenskaper hos isdubbar:
  • Isdubbarnas hållbarhet: dubben får inte lossna från handtaget när isdubben slås in i isen och personen som hamnat i vattnet drar sig upp på isen med hjälp av den.
  • Handtagen får inte vara hala, utan de ska ha ett bra och hållbart grepp.
  • Isdubbarna ska ha en bra fästning. Isdubbarna får inte hänga fritt, eftersom det då finns en fara för att man sticker sig själv. I nödsituationer ska fästningen vara lätt att öppna och isdubbarna ska snabbt kunna användas.
  • Isdubbarna ska ha ett justerbart snöre att hänga runt halsen. Isdubbarna ska hänga på rätt höjd vid bröstet, så att de snabbt kan tas i bruk.  
 • Ispiken eller -staven är en stadig stav med stålspets som med ett slag genomborrar 5 cm tjock is. Med staven kan du kolla isens tjocklek och med den som hjälp kan du rädda dig själv eller en annan person ur vaken. En vanlig träkäpp är bättre än ingenting alls.
 • Livlinan hålls lättillgänglig, t.ex. i ryggsäckens sidoficka. Med den kan du rädda en person som fallit i en vak.
 • Ryggsäck med höftbälte eller grenrem fungerar som flythjälp då den är packad med reservkläder och handduk i en vattenfast påse.
 • Plastvisselpipa för att kalla på hjälp.
 • Ta även med dig en kompis - gå inte ensam ut på isen!

Läs mer