Torkning av plagg och skor

Ett fuktigt klädesplagg leder värme tjugofem gånger bättre än luften. Ett fuktigt plagg värmer inte kroppen ordentligt. Av denna orsak ska man försöka torka sina kläder och skor så bra som möjligt.

Vid torkning försöker man få fukthalten i ett plagg att bli den samma som i omgivningen. Idén är att få fukten att avdunsta, och värme och rörlig luft påskyndar avdunstningen.

Hög temperatur påskyndar alltid torkningen, men man måste ta i beaktande vad det är man vill få torrt. Man ska se till att man inte lägger kläder eller annan utrustning att torka för nära en öppen eld eller en kamin.

En annan sak som inverkar på hur snabbt något torkar är luftens rörelser, och exempelvis i en stuga bör man ta i beaktande luftväxlingen. I stugorna finns det ventilationsgluggar, som man bör ha öppna. Från en ventil intill taket avlägsnar sig luft och ersättande luft kommer in i golvnivå eller genom att man har dörren öppen. Men då måsta man ha eld i kaminen. Det är speciellt viktigt att man vädrar om det finns mycket människor och fuktiga kläder i stugan. 

Det är oerhört viktigt att skor och strumpor fås torra under en utflykt. Den varma luften, och med den fukten, stiger alltid uppåt, vilket är bra att komma ihåg då man ställer skor att torka. Skornas öppning får inte täckas, och det bästa resultatet får man om man värmer skorna underifrån. Man ska inte heller ställa skorna så att tåspetsen pekar uppåt, för då kan den förbli fuktig.

Många plagg och skodon – speciellt de av läder eller konstgjorda material – tål inte hetta, men man måste ju få dem också torra. Då lönar det sig att sätta upp olika slags ställningar, med vilka man kan förbättra luftväxlingen i skor eller påskynda och förbättra torkningen (bl.a. ska man placera stövlarnas spets snett neråt så att fukten avdunstar och hittar ut). Man kan också lägga heta stenar eller tidningspapper i våta skodon.

Om du är tvungen att dra på dig fuktiga skor, kom ihåg knepet med plastpåsarna. Dra torra strumpor på dina torra fötter och lägg sedan fötterna i varsin hel plastpåse och först sedan i skorna. På det här sättet hålls dina fötter åtminstone en stund torra och varma.

Lägg aldrig våta plagg i sovsäcken för att torka, för sovsäcken drar åt sig fukt från de våta kläderna och dess isoleringsförmåga försämras.