Friluftstillstånd

Inom gränserna för allemansrätten får du fritt använda naturen utan markägarens tillstånd och du behöver inte heller betala något för denna rätt. Det finns dock flera aktiviteter och andra former av användning av naturen som inte omfattas av allemansrätten. För annan verksamhet än sådan som omfattas av allemansrätten behövs alltid tillstånd av mark- eller vattenområdets ägare eller innehavare eller av en myndighet. Vissa tillstånd kan också vara avgiftsbelagda.

En person fotograferar det somriga landskapet i Hiidenportti nationalparks ravindal.

Användning av naturen som kräver tillstånd är bland annat

  • fiske
  • jakt
  • terrängtrafik, t.ex. snöskoterkörning
  • uppgörande av eld på andra än angivna platser
  • arrangemang av olika evenemang, såsom läger, tävlingar och rollspel

Naturskyddsområden

På naturskyddsområden, där allemansrätten har begränsats, kan tillstånd för verksamhet som strider mot skyddsbestämmelserna beviljas endast i specialfall, exempelvis för forskningsändamål. Tillstånd beviljas när forskningen inte ger upphov till skada för arter, livsmiljöer eller skötsel och annan användning av naturskyddsområdet. Det är tillåtet att fotografera i de delar av naturskyddsområdena där det även annars är tillåtet att röra sig, förutsatt att man inte skadar eller ofredar djurlivet eller växtligheten. Det krävs alltid tillstånd för att uppföra konstruktioner för fotograferandet.

Läs mer