Granskning av pulkans skick, service och transport av pulkan

Användning av pulkan och förebyggande granskning

Om det är möjligt lönar det sig då man gör sina vägval att undvika sidosluttningar, snårskogar och andra riskfyllda terrängpartier. I mjuk snö kan det vara behov av att först dra upp ett skidspår utan pulka. Denna åtgärd sparar både på pulkan och på pulkdragarens krafter.

Två personer servar en pulka.

I alltför branta svängar kan skaklarna gå av. Det är all orsak att hålla dragrepet spänt och ändra dess läge varje dag så att inte repet nöts på samma ställe alltför mycket. Även skaklarnas fästremmar bör vara spända utan glapp. Pulkan bör packas så att tyngdpunkten ligger så lågt som möjligt och i mitten för att den ska glida stabilt. Genom att på långfärden dagligen rutinmässigt granska pulkans skick, besparas du från många defekter redan på förhand.