Värna om den känsliga arktiska naturen

Tecknad bild. Det finns växter i förgrunden. Två vandrare och fjäll syns i bakgrunden.

Bärplockning, fiske och jakt är fortfarande viktiga traditionella näringar för lokalbefolkningen.

När du jagar, fiskar, plockar bär och annat som naturen ger, ska du bara ta det du behöver

 • Följ fiske- och jaktlagen, anvisningarna som gäller till dem, fångstkvoterna och god sed (eraluvat.fi).
 • Respektera de lokala traditionerna, den lokala jakt- och fiskekulturen och din fångst eller ditt byte (eraluvat.fi)
 • Följ desinficeringsanvisningarna för fisket för att förhindra spridning av laxparasiter (ruokavirasto.fi).

Välj befintliga stigar och leder

 • Genom att hålla dig på stigarna undviker du att djuren blir störda i onödan, dessutom ger du dem utrymme att fly och häcka i fred.
 • Trampa inte på växter. 
 • Gör inga nya stigar eller ändra på något i det samiska kulturlandskapet.
 • Följ villkoren för terrängtrafiktillstånd och håll dig på lederna (eraluvat.fi).

Låt oss hålla vattnet i norr klart 

 • Skydda de arktiska vattendragen mot alltför stora störningar, undvik till exempel att bada i små fjällsjöar.
 • Källor är viktiga dricksvattenkällor för dem som rör sig i naturen.
 • Du ska inte diska eller tvätta dig direkt i vattendraget eller i närheten av det, utan häll ut diskvattnet på marken tillräckligt långt ifrån det. 
 • Om det inte finns någon toalett, ska du göra dina behov tillräckligt långt från vattendrag och täcka över din avföring. Lämna inte toalettpapper så att det kan blåsa iväg, utan täck över det.

Göra upp öppen eld

 • Använd helst friluftskök och anvisade eldplatser. På trädlösa fjällplatåer ska man ha med sig allt som behövs för att göra upp eld.
 • Riv inte loss näver eller bryt av ris från levande träd. 

Bekanta dig med besöks- och utflyktsmålen på förhand och följ områdets anvisningar, regler och god sed. 

Läs mera