Val av GPS-navigator för friluftslivv

Nuförtiden finns det till salu apparater som är försedda med mycket olika positionsbestämningsfunktioner. De mest allmänna är olika navigatorer och mobiltelefoner med inbyggda navigationsfunktioner. Olika apparater är ofta avsedda enbart för ett visst ändamål, men det finns också universalapparater. Ifall du har för avsikt att använda en navigator i friluftslivet annat än sporadiskt, lönar det sig att skaffa en apparat som just är avsedd för friluftsliv och att färdas i terrängen.

Priserna för de GPS-navigatorer som är avsedda för terrängbruk varierar nuförtiden från under hundra euro till några hundra euro. Dessutom bör man ofta ännu köpa kartmaterial, varvid totalpriset ofrånkomligen stiger till hundratals euro. Då du väljer navigator lönar det sig att fundera på dina egna behov. En förmånlig navigator kan vara mycket bättre för eget bruk än den dyraste modellen som finns till salu, som har alla de nyaste finesserna. En enklare apparat är oftast också lättare att använda.

De navigatorer som är avsedda för terrängbruk är skyddade mot väta och fukt, och de tål i viss mån även slag och andra mekaniska belastningar. Utformning och material har ofta valts så att apparaten hålls bra i handen och att den kan manövreras med en hand. Vissa apparater kan man använda även med handskar på händerna, vilket är en stor fördel under kalla förhållanden. Med hjälp av särskild tillägsutrustning kan man fästa navigatorn vid bältet eller hänga den runt halsen, men i praktiken är det ofta mera till skada än till nytta.

Med tanke på navigatorns funktionsduglighet är det viktigt att den är en känslig mottagare med flera kanaler. Nya apparater har alla flera kanaler och deras känslighet har förbättrats avsevärt. En apparat med känslig mottagare förlorar inte signal ens i tät skog och fungerar även inne i byggnader med filttak.

Apparater som är avsedda för terrängbruk är i allmänhet batteridrivna, för i terrängen har man många gånger inte möjlighet att ladda ackumulatorn. Det är stora skillnader i hur länge strömmen räcker till i olika apparater. Då apparaten hålls påkopplad hela dagen måste man vanligen byta batterier en gång om dagen. Vissa modeller kan man dock använda två till tre dagar med samma batterier. Reservbatterier lönar det sig alltid att ta med, även om du kopplar på GPS-navigatorn bara för den tid du granskar den aktuella positionen.

Orientering med en navigator försedd med kartbas är mycket behändigare än en enbart med navigeringspil. Även om det inte finns någon kartbas i apparaten, ser man på skärmen ruttpunkternas inbördes lägen och det spår hur man själv färdats, vilket hjälper att uppfatta den aktuella positionen och riktningen. Minneskortplatsen gör det möjligt att använda ett större kartmaterial, varvid man undviker oavbrutet laddande av kartor.