Turplanering

En tur kan göras till fots, med kanot, med cykel eller på skidor. Det kan vara en kort kvällsutflykt, en stadspromenad eller en längre veckoslutstur med övernattning i skärmskydd eller i stuga. En lyckad färd börjar alltid med noggrann planering.

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.

Fundera på detta, då ni planerar en tur i naturen

 • område
 • årstid
 • tidtabell
 • deltagare
 • deltagarnas erfarenhet
 • budget
 • hur/med vad färdas ni
 • kartor, guideböcker, förhandsinformation om området
 • rutt, läs också: planerad reservrutt  
 • utrustning
 • eventuella rutt- och andra förändringar

Säkerhet, utrustning, färdigheter

Före färden bör ni gå igenom säkerhetsaspekterna: vad kommer att ske under färden, vilken utrustning bör ni ta med er och hur packar ni den? De grundläggande färdigheterna bör ni också öva på förhand: hur använder man ett stormkök, hur slår man upp ett tält?

Kommunikationer

Ta på förhand reda på tidtabellerna och hur ni kommer till området. Beakta även eventuella förflyttningar till och från terrängen.

Öppen eld

Det krävs alltid tillstånd av markägaren för att göra upp öppen eld. Då varning för terrängbrand utfärdats eller då uppenbar brandfara föreligger, är det alltid förbjudet att göra upp eld. På många områden finns det anvisade eldplatser och öppen eld får inte göras upp på andra platser.

Jaktsäsongen

Jaktsäsongen bör beaktas då ni planerar en tur i naturen. Under jaktsäsongen bör ni klä sig i färggranna kläder, så att ni klart kan urskiljas i skogsterrängen. Säsongen på jakt av småvilt inleds i början av september och upphör i slutet av januari. Älgjakten inleds i slutet av september och sträcker sig till mitten av december. Övriga hjortdjur, såsom hjortar och rådjur, får jagas till slutet av januari. Lokala avvikelser i jakttider och eventuella begränsningar kan förekomma. De lokala jaktvårdsdistrikten eller jaktföreningarna ger information om dessa.

Recept för en lyckad tur

 • välplanerad
 • deltagarnas kondition beaktad
 • deltagarnas önskemål och färdigheter beaktade
 • tillräckligt med tid
 • säkerhetsaspekterna beaktade
 • välfungerande utrustning anpassad efter årstiden
 • eventuella väderomslag beaktade
 • tillräckligt med mat och dryck
 • intresseväckande vyer
 • orienteringsförmåga och en tillförlitlig karta
 • lämplig vandringsgrupp