Om isen brister

Om isen brister under dig

 • Håll dig lugn och försök andas lugnt.
 • Ropa genast på hjälp.
 • Sträva tillbaka mot det håll varifrån du kommit, lossa skidorna från fötterna.
 • Bryt isen framför dig så långt det går.
 • Utför simspark med fötterna så du får kroppen i vågrätt läge och häv dig upp på isen, använd stavarna som isdubbar.
 • Rulla, kräla och kryp tills du säkert nått bärande is. Håll dig i rörelse.
 • Sök dig så snabbt som möjligt in i värmen. Det bästa sättet att värma upp dig på är att sätta de bara fötterna i ett fat med högst 40-gradigt vatten, dricka varm saft och att svepa in dig i en filt. Massage, alkoholhaltiga drycker och alltför snabb uppvärmning förorsakar lätt ett tillstånd där nedkylt blod plötsligt strömmar mot hjärtat och kan åstadkomma farliga rytmstörningar.
 • Klä av dig de våta kläderna och dra på dig de torra byreskläderna. Om du inte har byteskläder bör du klä av dig de våta kläderna vrida ut vattnet ur kläderna med händerna. Därefter klär du på dig de fuktiga kläderna, eftersom de inte avkyler kroppen lika mycket som den bara huden. I kallt väder bildas ett islager på de fuktiga klädernas yta och även det ger litet skydd.
 • Om du inte kan ta dig upp ur vaken, håll tag i iskanten och förbli orörlig för att minimera värmeförlusten ur kroppen. Ropa på hjälp.

Om någon annan behöver din hjälp

 • Handla raskt.
 • Skaffa fram någon lämplig "armförlängare" t.ex. ett rep,,en slana, , en stadig trädgren, en åra, din egen blus.
 • Närma dig vaken från den bärande isens riktning, kryp och kräla de sista metrarna.
 • Om ni är flera personer som deltar i räddningsarbetet, skall ni bilda en kedja.
 • Iaktta försiktighet då den nedkylda personen flyttas.
 • Skydda henne från att kylas ned ytterligare och sörj för att personen kommer till närmaste hälsocentral.

Hypotermi är livsfarligt

Även om man kommer upp ur den kalla vaken finns det stor risk för att kroppstemperaturen sjunker under +35 grader. Detta tillstånd kallas hypotermi, och det är ett mycket allvarligt tillstånd om inte patienten genast får första hjälpen.

Läs mera