Kompasser

En kompass på en stubbe.

Kompassen utgör orienterarens andra viktiga hjälpmedel. Med hjälp av kompassen får du reda på väderstrecken och den hjälper dig att gå i en given riktning i terrängen.

Kompasstyper

Det finns många slag av kompasser. Den vanliga linjalkompassen lämpar sig bäst för friluftsliv. Även spegelsyftkompassen kan användas i friluftslivet. Kompassen är försedd med en spegel med vilken man med rätt stor noggrannhet kan pejla olika fixpunkter i terrängen för att bestämma sin position.

Handleds-, fick- och nyckelringskompasserna saknar i de allra flesta fall bottenlinjeringen och riktningspilen som behövs för att kunna ta ut kompasskurs. De lämpar sig därför mest för att hålla reda på väderstrecken då du vandrar längs stigar. Tumkompassen används närmast av tävlingsorienterare.

Kompassens konstruktion

Linjalkompassen består av en bottenskiva och ovanpå den ett kompasshus. Bottenskivan har en kurspil för att bestämma riktningen mot målet. Skivans kant är ofta försedd med en millimeterskala och möjligen en avståndslinjal för olika skalor. En del kompasser kan vara utrustade med ett förstoringsglas för att underlätta kartläsningen. Ofta är kompassen också försedd med ett snöre.

Kompasshuset är vätskefyllt och det innehåller kompassnålen, vars röda ända alltid pekar mot den magnetiska nordpolen. Kompasshuset är markerat med en skala om antingen 6000 streck (med hundra strecks mellanrum) eller 360 grader. Det vridbara kompasshusets botten är försedd med parallella streck och övre ytan med norrpilen.

Läs mer