Skräpfritt friluftsliv

Lämna inte något efter dig  

Friluftsliv påverkar miljön, men var och en kan enkelt bidra till att effekterna minskar. Naturen och andra vandrare är tacksamma om du tar med dig ditt avfall till vederbörlig sopsorteringsplats och hjälper till att bevara landskapen så att de är lika fina när nästa besökare kommer!

En kundrådgivare plockar upp skräp efter vandrare vid Aittojärvi rastplats i Hossa nationalpark.

Principer för skräpfritt friluftsliv

 • Vandraren lämnar inga spår i naturen.
 • Packa matsäcken i hållbara och återanvändbara askar och påsar. Det är ett sätt att ha så lite förpackningsmaterial med sig som möjligt.
 • Matrester och annat bioavfall kan man lämna i torrtoaletten eller komposten på rastplatsen. Toaletten som töms genom sugtömning;  man får inte lägga matrester eller skräp i den.  
 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i eldstaden i ödestugor.  Annat avfall – såsom förpackningar som innehåller aluminium eller plast – får man inte bränna i eldplatsen eftersom det kan bilda giftiga gaser och avfall som inte bryts ner.
 • Lämna inte brännbart avfall som andra måste ta hand om till exempel i vedbodarna.
 • Lämna inte farligt avfall och blandavfall i naturen.
 • Bioavfall ska man inte sätta i kärlet för blandavfall eftersom det lätt börjar lukta. Dessutom kan djur sprida ut resten av skräpet när de letar efter bioavfall att äta i avfallskärlen.
 • Farligt avfall (till exempel batterier) ska föras till återvinningen, inte läggas i blandavfallet.
 • Städa alltid upp efter dig, och vid behov också efter andra. Ta en liten plastpåse med dig att plocka skräpet i.
 • En artig rökare samlar fimparna i sin egen ask och tömmer senare ut dem i ett avfallskärl.
 • Våtservetter kan användas för att sköta intimhygienen. Observera dock att de flesta våtservetter innehåller plast och att de inte får läggas i toaletten, utan de ska läggas i en liten påse som man tar med sig när man lämnar platsen. Emballage till mensskydd samt bindor och tamponger läggs i en liten påse som man tar med sig när man lämnar platsen.

Små gärningar har stora effekter

Ett skräpfritt friluftsliv är bra både för naturen och dem som rör sig där. Tack vare att vandrarna tar hand om sitt skräp har avfallet på utflyktsmålen minskat, även om besökarantalet i nationalparkerna och på de övriga utflyktsmålen har ökat.

En kundrådgivare plockar upp skräp efter vandrare vid Aittojärvi rastplats i Hossa nationalpark.

Skräpfritt friluftsliv minskar avfallstransporterna på utflyktsmålen, vilket i sin tur minskar bullret, utsläppen och slitaget på marken. Det sparar in både på naturen och på pengar och arbete, som istället kan användas till att förbättra utflyktsmålen till nytta för vandrarna.

Läs mer

Så här många år tar det för skräp att förmultna

 • Cigarettfimp över 10
 • Plastpåse 100, plastflaska upp till 1000 
 • Ärtsoppsburk 200–500 
 • Aluminiumburk 200–1000 
 • Glas förmultnar aldrig 
 • Batterier 200–1000 
 • Pappersmugg och mjölkkartong 1–5 
 • Pappersnäsduk 1–2 
 • Tuggummi 20–25 
 • Påsförslutare hundratals år