Vintertältning

Vid vintertältning är det viktigt att man har lämplig utrustning för tältning på vintern. När man är ute och tältar är man helt oberoende av annan service. Man väljer inte sin färdrutt enligt stugornas lägen, eftersom man har logi, mat, ljus och värme med sig. 

En man står på Riisitunturi fjäll bredvid sitt tält, omgiven av snötyngda träd.

Grundförutsättningen för vintertältning är att man transporterar utrustningen i en pulka, för man har mer och rymligare utrustningsdetaljer med sig än på sommaren och dessa ryms i allmänhet inte i en ryggsäck. På vintern är det viktigt att man klär sig enligt flerskiktsprincipen, så att man har lämpligt med kläder i förhållande till vädret och den fysiska ansträngningen.

Olika sätt att tälta

Vintertältning kan i princip ske på tre olika sätt. Ett sätt är att man använder ett fyra årstiders tält, i allmänhet ett tunneltält, som inte värms upp utan i vilket man använder en tillräckligt varm sovsäck. Maten lagas ute, i undantagsfall i tältabsiden.

Ett annat sätt är att tillreda maten med fotogenkök i sovutrymmet, som samtidigt värms upp och man kan torka kläder där. Till natten ska man släcka kökets låga för brandsäkerhetens skull.

Ett tredje sätt, som passar för större grupper, är att använda militärtält och kamin. Denna form av tältning avviker från de föregående genom att man håller eld i kaminen hela natten. Var och en ansvarar i tur och ordning för uppvärmningen av tältet. Det är bäst att kontrollera på förhand att det finns tillräckligt med ved.

Utrustning för vintertältning

I stränga förhållanden bör man kunna värma upp tältet med ett fotogenkök och dessutom tillreda maten inne i tältet. De kök som används inne i tältet bör ha ett slutet bränslesystem, för att brinnande bränsle inte ska skvätta runt. Därtill ska man vara speciellt försiktig att ens saker inte fattar eld. På grund av risken för osförgiftning är det viktigt att också vädra tältet. Man får inte ha eld i köket då man sover. Om man lagar mat inne i tältet är det viktigt att man leder ut vattenångan, för annars blir tältet fuktigt och isar på natten.

Vid vintertältning är det mycket viktigt att utrustningen inte blir fuktig, i synnerhet inte sovsäcken. Man kan minska uppkomsten av fuktighet genom att borsta bort snön från kläderna innan man går in i tältet. På morgonen lönar det sig att vädra sovsäcken för att bli av med fukt. Sovsäcken ska vara tillräckligt varm och liggunderlaget isolera effektivt från snön och kölden. Man kan förbättra isoleringen genom att använda två liggunderlag på varandra. Man kan också använda ett med dun försett uppblåsbart liggunderlag.

Krav på tältet

Det är enkelt att resa ett fyra årstiders tält, och då det blåser ska man börja från den ända som är mot vinden och fortsätta monterandet i medvind. Ett tunneltält står stadigt även i hård vind, om man lyckas fästa markpinnarna ordentligt i marken. Man kan också använda skidor och skidstavar som markpinnar.

Kupoltälten hålls upprätt med hjälp av böjliga tältstänger och tål vind rätt så bra. Men de ska också förankras i snön eller marken tillräckligt bra. Till kraven på ett tält hör att det ska motstå till och med storm (över 30 m/s) Vintertälten är dubbeltält med undantag av militärtälten.

Beroende på förhållandena kan man jämna tältets underlag genom att trampa ihop snön med skidorna eller så kan man vara tvungen att gräva en grop för tältet i snön eller bygga en skyddsvall av snö på vindsidan. Det är viktigt att skyddsvallen inte är alltför nära tältet, för snön hopar sig på läsidan.

Ventilationen i tältet

Friluftsmänniskor har i årtionden använt kupoltält under vinterfärder. Stängerna håller upp en tunn, vattentätt väv, som fästs i de bågformade stängernas nedre ända med hjälp av öglor, och snöfållen viks under tältet. På det högsta stället i tältet dras genom både inner- och yttertältet ett ventilationsrör (t.ex. 30 cm av en dammsugarslang). Ersättningsluft kommer in genom springorna i dörröppningen och luft går ut genom ovan nämnda rör.

Tältet har ett nät i taket, där man kan torka fuktig utrustning, såsom strumpor och vantar, när man värmer tältet med fotogenköket. Man kan övernatta i kupoltält till och med i -40 graders köld, eftersom det kan vara 20–30 plusgrader inne i tältet då köket är på. Det är inte lika enkelt att montera ett ventilationsrör i ett tunneltält, för tältets ventilationsöppningar finns inte på det högsta stället av innertaket.

Läs mer