Aktuellt

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Evenemang.utinaturen.fi
Bild: Anna Pakkanen.

På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi hittar du evenemang med naturen som tema både nära dig och fjärran: Evenemang.utinaturen.fi.

Skanslandet stängt 19.8–6.9.2019 på grund av vattenledningsarbeten

15.8.2019

Under helgerna är ön öppen normalt fram till slutet av september

Måndagen den 19 augusti inleds arbetena med att bygga ett vatten- och avloppsnät på Skanslandet. Ön kommer att anslutas till Helsingforsregionens miljötjänsters, dvs. HRM:s vattentjänstnät. Detta gör det möjligt att även bygga vattentoaletter på ön vid sidan av de nuvarande torrtoaletterna. Även företagarna får bättre förutsättningar för sin café- och restaurangverksamhet.

Bild: Forststyrelsen/Petra Niskanen.

Skanslandet är öppet normalt varje dag fram till den 18 augusti, varefter ön är stängd på vardagar under tiden 19.8–6.9 på grund av grävarbeten.  Under denna tid utförs grävningsarbeten på ön, vilket även inkluderar röjning av gammalt sprängämne ur marken. På grund av säkerhetsskäl är det förbjudet att ta i land och röra sig på ön under röjningsarbetena. Vattenbussarna trafikerar inte heller under dessa dagar.

Under helgerna är ön öppen normalt, och från och med den 7 september och fram till slutet av september är ön öppen varje dag. Läs mera.

Kontrollera begränsningarna

30.4.2019

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Evenemang.utinaturen.fi

1.2.2019
På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi hittar du evenemang med naturen som tema både nära dig och fjärran. Titta på utbudet och var med om Finlands intressantaste naturevenemang! 

Nationalparkernas inverkan på ekonomin och hälsan ökade även 2018 – den positiva utvecklingen hotas om inte finansieringen ökar

31.1.2019
Under 2018 gjordes cirka 3,2 miljoner besök i Finlands nationalparker, vilket innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år. Effekterna av de pengar nationalparksbesökarna spenderade i närområdet ökade likaså med två procent och överstiger nu 211 miljoner euro. Tillväxtprocenten har varierat olika år men den stigande trenden är konstant. Samtidigt hotar budgetfinansieringen av nationalparkerna att minska. Såväl hållbar turism som den ekonomiska och hälsomässiga nyttan kan vara hotad. Läs mera. 

Naturvideon i Youtube

Hur ser Bottenhavets nationalpark ut? Hurdant arbete har flodpärlmussleforskaren? På Forststyrelsen Naturtjänsters kanal i YouTube kan du se korta videon om Finlands mäktigaste naturområden och naturskyddsarbetet. Till kanalen (www.youtube.fi).

Mobilappen 112 Finland

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Finland (www.112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I Lappland finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.

Utflyktskarta via mobilen

Utflyktskarta