Kungörelser

Se även kungörelser på finska/suomeksi (luontoon.fi).

Utvidgandet av Skärgårdshavets nationalpark

Kungörelse 16.12.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Skärgårdshavets nationalpark i Pargas stad.

Till skyddsområdesfastigheten 445-891-1-1 Skärgårdshavets nationalpark har genom styckning bifogats 9,7 ha av det outbrutna området av fastigheten 445-622-1-6 Lassfols I.

Till skyddsområdesfastigheten 445-891-1-1 Skärgårdshavets nationalpark har genom styckning bifogats 1,1 ha av det outbrutna området av fastigheten 445-566-3-14 Getskärs norra.

Till skyddsområdesfastigheten 445-891-1-1 Skärgårdshavets nationalpark har genom styckning bifogats 1,16 ha av det outbrutna området av fastigheten 445-566-3-44 Vestergård.

TNro 2020-649170, registrerat 30.11.2021 ja TNro 2021-655242, registrerat 14.12.2021.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Anna Arnkil, tfn 0206 39 4189.