Synlighet för olika aktörers utflyktsmål och rutter i den nya Utinaturen-tjänsten

Forststyrelsens Naturtjänster utvecklar en digital tjänst som på riksnivå sammanför statens, kommunernas, föreningarnas och företagens objekt, leder och tjänster i anslutning till friluftsliv. Huvudtanken med de nya Utinaturen-tjänsterna är att de enligt ”principen om en lucka” ska erbjuda dem som rör sig i Finlands natur all nödvändig information om möjligheterna till friluftsliv och rekreationstjänster. Målet är att publicera de första versionerna av den nya Utinaturen-appen och webbtjänsten Utinaturen.fi avgiftsfritt för alla i slutet av 2024. 

Synlighet och fördelar med kommunens, föreningens eller företagets naturområden i den nya Utinaturen-tjänsten 

  • Utflyktsmål och rutter för vandring och friluftsliv, cykling, fiske och paddling syns på riksnivå på en karta där man kan söka bland dem med olika egenskaper. Senare kan man i tjänsten söka objekt och rutter på önskad ort (på kommande 2025). Detta ökar medvetenheten om möjligheterna till friluftsliv för kommuninvånarna och ökar kommunens dragningskraft för turister.  
  • Om objekten och rutterna framförs ny information som har planerats tillsammans med kunder och experter på specifika grenar. På så sätt aktiverar man människor att pröva på nya grenar och att vistas utomhus oftare, vilket ökar välbefinnandet.
  • De väsentliga reglerna för frilufts- och utflyktsmål presenteras på ett begripligt och jämförbart sätt t.ex. med tanke på allemansrätten. På så sätt ökar man en ansvarsfull användning av naturen och säkerheten.

För att synas i de nya Utinaturen-tjänsterna krävs följande: 

  • Informationsproducenten ska vara den officiella ägaren eller förvaltaren av objektet eller rutten eller en aktör som fastställts av ägaren/förvaltaren.
  • Innehållet i presentationerna av objekt, leder och konstruktioner som presenteras i Utinaturen-tjänsterna matas in i Lipas-systemet som utvecklats av Jyväskylä universitet. Lipas-projektet ordnar utbildningar i hur man matar in information och beviljar användarrättigheter till systemet.
  • Lipas-projektets projektchef Tapani Laakso, 0400 247 980, lipasinfo(at)jyu.fi