Nyheter

Nya digitala tjänster uppmuntrar till att röra på sig i naturen – Forststyrelsens applikation gör friluftsobjekten tillgängliga för alla

Forststyrelsens Naturtjänster utvecklar en riksomfattande digital tjänst som för samman besöksmål, leder och tjänster med anknytning till friluftsliv från olika aktörer. Syftet är att göra det lättare för människor att hitta utomhusaktiviteter som passar dem. Utvecklingen av tjänsterna är en del av den nationella strategin för friluftsliv som publicerades i fjol. Den nya applikationen och webbtjänsten blir gratis tillgängliga för alla under 2024.

En hand håller i en smarttelefon på vars skärm man ser texten ”Miten luontoon tänään?”, en bild av ett ålandskap samt ikoner för olika naturhobbyer. I bakgrunden syns träd som solen skiner mellan.

Forststyrelsens Naturtjänster förnyar den populära webbtjänsten Utinaturen.fi som presenterar nationalparker och andra utflyktsmål och utvecklar parallellt med den mobilapplikationen Utinaturen. Den nya webbtjänsten och applikationen för samman bl.a. frilufts- och utflyktsmål som upprätthålls av kommuner och föreningar till samma tjänst som besöksmålen på statens marker. På så sätt behöver den som vill ut i naturen inte söka information i olika tjänster, utan till exempel friluftslederna i det egna närområdet hittas lätt på samma ställe. 

Välbefinnande och hälsa från naturen 

Utvecklingen av de nya digitala tjänsterna är en del av verkställandet av den nationella strategin för friluftsliv. Strategin utarbetades för första gången i Finland 2022 och sträcker sig fram till 2030. Målet är att hjälpa medborgarna att må bättre, i kontakt med naturen och med respekt för den.  

”Huvudtanken med de nya Utinaturen-tjänsterna är att de enligt ’principen om en lucka’ ska erbjuda dem som rör sig i Finlands natur all nödvändig information om möjligheterna till friluftsliv och rekreationstjänster. Utinaturen-tjänsterna hör till de viktigaste åtgärderna för genomförandet av strategin för friluftsliv”, säger Miliza Malmelin, ordförande för koordineringsgruppen för strategin för friluftsliv vid miljöministeriet.   

En vuxen och två barn på stigen. Lavbevuxen terräng och tallskog i bakgrunden.
 
Med hjälp av de nya tjänsterna vill man öka välbefinnandet som man får genom att röra sig i naturen samt trygga bevarandet av naturvärdena för kommande generationer.
 
"Vi vill skapa en lättanvänd tjänst som inspirerar alla att koppla av i Finlands natur oberoende av sina egna hobbyer, motiv eller förmågor", berättar Niko Tynkkynen, som ansvarar för utvecklingen av nya tjänster vid Forststyrelsen.

Naturmål för olika typer av friluftsentusiaster är nu lättare att hitta

De nya Utinaturen-tjänsterna presenterar mångsidigt naturmål i användarens närområde och ökar medvetenheten om olika rekreationsmöjligheter. I tjänsterna syns bland annat ströv- och friluftsområden, leder, sevärdheter samt servicekonstruktioner, såsom eldplatser, vindskydd och bryggor.

Vandrare och en hund korsar en bro. Höstskog i bakgrunden.

Besöksmålen kan granskas och sökas enligt användarens behov: användaren kan till exempel söka efter objekt som lämpar sig för terrängcykling eller paddling i allt från små utflyktsmål till nationalparker. Vid sökningen och presentationen av objekten beaktas tillgängligheten och de lokala förhållandena. I presentationen av närområdet utnyttjas lokalisering och kartinnehåll. De nya tjänsterna kan också uppmuntra till en naturutflykt genom riktad kommunikation om till exempel intressanta nya besöksmål eller aktuella evenemang. 

En hållbar och ansvarsfull rekreationsanvändning av naturen främjas  

De nya Utinaturen-tjänsterna motiverar och vägleder dem som rör sig i naturen att handla rätt med tanke på naturens välbefinnande och den egna säkerheten, bl.a. baserat på etiketten i friluftslivet, allemansrätten och de besöksmålsspecifika reglerna. Tjänsten stöder inlärningen av de färdigheter som behövs och ger information om naturen, vilket gör att relationen till naturen fördjupas. Tjänsten kan också lätta på rusningen i populära områden och minska de negativa konsekvenserna för naturen på grund av det stora antalet besökare genom att tillhandahålla information om antalet besökare vid olika tidpunkter och föreslå alternativa leder.  

Nya tjänster utvecklas genom samarbete – kunderna är starkt involverade  

De nya tjänsterna utvecklas under ledning av Forststyrelsen i samarbete med miljöministeriet, Jyväskylä universitet och friluftsorganisationerna. Kundernas perspektiv är viktigt och i utvecklingen av tjänsterna utnyttjas Forststyrelsens nya vildmarks- och naturgemenskap. Miljöministeriet koordinerar genomförandet av strategin för friluftsliv. Idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet administrerar och utvecklar det riksomfattande och offentliga geografiska informationssystemet för motion och idrott Lipas. Informationsinnehållet i tjänsterna upprätthålls av motionsplatsernas ansvarspersoner i kommunerna, rekreationsområdesföreningar, friluftsorganisationer och andra ägare till motionsplatserna. En central samarbetspartner i arbetet med organisationer är Suomen Latu. 

Mer information